Terkini

PERISYTIHARAN OLEH PENOLONG SETIAUSAHA
MAJLIS RAJA-RAJA BAGI PIHAK PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA BERKENAAN DENGAN
TARIKH HARI RAYA QURBAN (AIDILADHA)
1439 HIJRAH/2018 MASEHI“Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja, maka saya bagi pihak Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia, dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijah 1439 Hijrah ialah pada 13 hb. Ogos 2018 Masehi. Oleh yang demikian Hari Raya Qurban (10 Zulhijah) bagi Negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu, 22hb.Ogos 2018 Masehi.”
Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja,
KUALA LUMPUR.
Alamat Rasmi Pejabat Istana Negeri-Negeri

Additional information