Terkini

Senarai Nama-nama Pegawai Pelapor Yang Bertanggungjawab Menyampaikan Maklumat Berkenaan Ada Kelihatan/Tidak Kelihatan Anak Bulan Syawal 1438H.
sila klik


PERISYTIHARAN OLEH PENYIMPAN MOHOR BESAR
RAJA-RAJA BERKENAAN DENGAN HARI RAYA PUASA 1438 HIJRIAH/2017 MASEHI
“Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi Negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad, 25 hb. Jun 2017.”

Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja,
KUALA LUMPUR.
Alamat Rasmi Pejabat Istana Negeri-Negeri

Additional information