Terkini

26 April 2021 - Sambutan Ulangtahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu


PERISYTIHARAN OLEH PENYIMPAN MOHOR BESAR
RAJA-RAJA BERKENAAN DENGAN PERMULAAN PUASA
1442 HIJRIAH/2021 MASEHI


“Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Permulaan Puasa bagi Negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa, 13 April 2021.”Alamat Rasmi Pejabat Istana Negeri-Negeri

Additional information