Senarai Penerima Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
1.
Suraiya bte Syed Mohamed Sarjana Muda Sastera 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1988/1989
2.
Yap Ping Sing Sarjana Muda Kejuruteraan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1988/1989
3.
Abdul Latiff bin Mohamed Sarjana Muda Perubatan danPembedahan
Universiti Kebangsaan Malaysia
1988/1989
4.
Nyew Eng Thiam @ Yew Eng Thiam Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1988/1989
5.
Hasenah bt. Ali Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Dua
Universiti Sains Malaysia
1988/1989
6.
Loo Chii Shian Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1988/1989
7.
Rumaya bt. Juhari Bacelor Sains (PembangunanManusia)
Universiti Pertanian Malaysia
1988/1989
8.
Teo Kim Lai Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Pertanian Malaysia
1988/1989
9.
Amat Taap bin Manshor Sarjana Muda Senibina 
DenganKepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1988/1989
10.
Yong Yun Chuan Sarjana Muda KejuruteraanElektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1988/1989
11.
Siti Alida John Abdullah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1988/1989
12.
Shiew Man Hon Sarjana Muda Ekonomi 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1988/1989
13.
Ida Madieha bt. Abdul Ghani Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1988/1989
14.
Sukhdev Singh s/o Surjit Singh Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1988/1989
15.
Tosiah bt. Sidi Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1989/1990
16.
Loh Jin Feei Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1989/1990
17.
Aidah binti Ahamed Sarjana Muda Sastera
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1989/1990
18.
Zulkifri bin Mohamad Sarjana Muda Pengurusan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Sains Malaysia
1989/1990
19.
Lee Vee Meng Sarjana Muda Sains (Farmasi)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1989/1990
20.
Ruzihan bt. Jantan Bacelor Sains (Ekonomi Sumber)
Universiti Pertanian Malaysia
1989/1990
21.
Kwan Yuk Kwaun Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Pertanian Malaysia
1989/1990
22.
Razana bt. Alwee Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1989/1990
23.
Khong Chee Kin Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1989/1990
24.
Zuridah binti Omar Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Utara Malaysia
1989/1990
25.
Rafiuddin Yeo Abdullah Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas  Pertama
Universiti Utara Malaysia
1989/1990
26.
Engku Rabiah Adawiah bt. Engku Ali Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1989/1990
27.
Mohd Faiz bin Abdullah Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1989/1990
28.
Ibrahim bin Omar Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1990/1991
29.
James Khong Poh Wah Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1990/1991
30.
Mustaffa Kamal b. Ismail Sarjana Muda Ekonomi 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Kebangsaan Malaysia
1990/1991
31.
Lee Fui Fan Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1990/1991
32.
Rahmah bt. Pid Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Universiti Pertanian Malaysia
1990/1991
33.
Mok Kin Wei Bacelor Sains Makanan dan Teknologi Makanan
Universiti Pertanian Malaysia
1990/1991
34.
Mohd Jamal bin Awang Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1990/1991
35.
Chang Chi Wai Sarjana Muda Perancang Bandar
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1990/1991
36.
Rahimah binti Abd Karim Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Utara Malaysia
1990/1991
37.
Chuah Siew Sim Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1990/1991
38.
Sharifah Zubaidah bte Syed Abdul Kadir Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1990/1991
39.
Kipli bin Hj. Yassin Sarjana Muda Usuluddin
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1991/1992
40.
Choong Kooi Wah Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Pertaman
Universiti Malaya
1991/1992
41.
Kamariah Noor bt. Ismail Sarjana Muda Sains (Kimia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1991/1992
42.
Lim Hoong Heng Sarjana Muda Sains (Kimia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1991/1992
43.
Roslaini b. Johari Sarjana Muda Sastera (Pendidikan) 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Sains Malaysia
1991/1992
44.
Lee Kin Seng Sarjana Muda Teknologi Industri
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1991/1992
45.
Azmi bin Mat Bacelor Sains Pertanian
Universiti Pertanian Malaysia
1991/1992
46.
Tan Chuan Joo Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Pertanian Malaysia
1991/1992
47.
Rohani bte Arbaa Sarjana Muda Pengurusan Teknologi 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1991/1992
48.
Leong Siew Leng Sarjana Muda Senibina 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1991/1992
49.
Engku Ngah Sayuddin Engku Chik Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1991/1992
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
50.
Kitty Foo Sarjana Muda Pentadbiran Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1991/1992
51.
Abd. Rahman bin Ahlan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1991/1992
52.
Shaida Fariza bt. Sulaiman Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1992/1993
53.
Cho Sy Tsong Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1992/1993
54.
Mohd Hisam bin Abu Bakar Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi) 
Universiti Kebangsaan Malaysia
1992/1993
55.
Ang Hooi Bee Sarjana Muda Sains (Biokimia Klinik) 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Kebangsaan Malaysia
1992/1993
56.
Rohani bt. Salleh Sarjana Muda Pengurusan Organisasi & Tenaga Manusia
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Sains Malaysia
1992/1993
57.
Pearl Yeoh Su Synn Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Sains Malaysia
1992/1993
58.
Madznah bt. Bachok Bacelor Sains Dengan Kepujian
Kelas Pertama
Universiti Pertanian Malaysia
1992/1993
59.
Hoe Chee Liang Bacelor Sains Dengan Kepujian
Kelas Pertama
Universiti Pertanian Malaysia
1992/1993
60.
Utama Abd Wahid Sarjana Muda Kejuruteraan (Jentera) 
Dengan Kepujian Kelas Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1992/1993
61.
Cheah Kean Seng Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1992/1993
62.
Muszafarshah Mohd Mustafa Sarjana Muda Ekonomi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1992/1993
63.
Liau Wai Choo Sarjana Muda Pentadbiran Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1992/1993
64.
Mohammad Faizal bin Abdul Jabbar Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1992/1993
65.
Su Puay Leng Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1992/1993
66.
Abdul Karim Fakir Ali
A 1551159
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1993/1994
67.
Chia Suad Hooi
A 1265716
Sarjana MudaSains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1993/1994
68.
Moktar bin Hussain
A 1097227
Sarjana Muda Pengajian Islam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1993/1994
69.
Chen Ai Hong
1315875
Sarjana Muda Optometri
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1993/1994
70.
Sharifah Fauziyah binti Syed Muhthar
A 1618254
Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Dua
Universiti Kebangsaan Malaysia
1993/1994
71.
Chen Koh Min
A 1404789
Sarjana Muda Teknologi Industri I
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1993/1994
72.
Zeenathul Nazariah bt. Allaudin
A 1489244
Doktor Perubatan Veterinar 
Universiti Pertanian Malaysia
1993/1994
73.
Ting Kee Suen
A 0191916
Bacelor Sains Hortikultur
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertanian Malaysia
1993/1994
74.
Zaidi bin Zin
7401946
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) 
Dengan Kepujian Kelas  Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1993/1994
75.
Ung Kheng Joo
A 1593071
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1993/1994
76.
Mohd Azlan Yahya
5670970
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Utara Malaysia
1993/1994
77.
Boey Kim Yin
A 1441395
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1993/1994
78.
Khairil Annas bin Jusoh
A 1978374
Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1993/1994
79.
Faiza Mubin Alvi
No. Passport : B 446040
Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Sains Politik)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1993/1994
80.
Nor Azlin binti Hamidon
A 1867547
Sarjana Muda Usuluddin
Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1994/1995
81.
Yvonne Ng Peng Mei
A 1830340
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
Cemerlang
Universiti Malaya
1994/1995
82.
Shahrum bin Abdullah
A 1938485
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanik 
Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
1994/1995
83.
Chin Yew Ling @ Janine
H 0755636
Sarjana Muda Sains 
Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
1994/1995
84.
Nelfianty bt. Mohd Rashid
8467564
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 
Universiti Putra Malaysia
1994/1995
85.
Lau Minf Hann
K 0282768
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia) 
Universiti Putra Malaysia
1994/1995
86.
Norhaida bt. Mohd Shuib
A 1977974
Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1994/1995
87.
Liang Chuen Woon
A 1980980
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Antarabangsa
1994/1995
88.
Rosliza bt. Haji Ab. Halim
A 1741801
Sarjana Muda Teknologi
Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1994/1995
89.
Lim Chia Yen
A 1631355
Sarjana Muda Sains Gunaan
Kelas Pertaman
Universiti Sains Malaysia
1994/1995
90.
Mohd Fadzil Mohd Yusoff
A 1953661
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1994/1995
91.
Chin Yew Meng @ Michael
A 1867134
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1994/1995
92.
Mohanis Azar bin Mohamad
710214-03-5513
Sarjana Muda Undang-Undang 
Universiti Islam Antarabangsa
1994/1995
93.
Rajasingam s/o Gothandapani
A 1888562
Sarjana Muda Undang-Undang 
Universiti Islam Antarabangsa
1994/1995
94.
Azlina binti Jaafar
A 2559872
Sarjana Muda Undang-Undang
Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1995/1996
95.
Wong Heng Wai
721005-06-5031
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan Struktur
Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1995/1996
96.
Zati binti Sharip
A 2585796
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia 
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1995/1996
97.
Gan Huang Huang
A 2285884
Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan 
Universiti Teknologi Malaysia
1995/1996
98.
Hasniza binti Mohd Hassan
A 2527341
Sarjana Muda Undang-Undang 
Universiti Islam Antarabangsa
1995/1996
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
99.
Muhammad Rashaad Bakashmar
No. Passport : A 0003647
Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Sains Politik)
Universiti Islam Antarabangsa
1995/1996
100.
Saiful Baharin bin Mohamad Yusof
720708-04-5163
Sarjana Muda Kejuruteraan 
Universiti Malaya
1995/1996
101.
Alvin Harvey Kam Siew Wah
720909-14-5443
Sarjana Muda Kejuruteraan 
Universiti Malaya
1995/1996
102.
Nik Mohd Fahmee bin Nik Hussin
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Kelas Kedua (Atas)
Universiti Utara Malaysia
1995/1996
103.
Lee Phaik Im
A 2056334
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Utara Malaysia
1995/1996
104.
Zaleha binti Kassim
5855740
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kelas Kedua Tinggi
Universiti Pertanian Malaysia
1995/1996
105.
Goh Kun Wha
A 2020752
Sarjana Muda Sains Perhutanan
Kelas Kedua Tinggi
Universiti Pertanian Malaysia
1995/1996
106.
Aswati binti Hamzah
A 0582494
Sarjana Muda Pendidikan
Kelas Kedua (Bhg. Tertinggi)
Universiti Sains Malaysia
1995/1996
107.
Dean Tong Chee Kion
A 2335809
Sarjana Muda Pengurusan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1995/1996
108.
Fathiyah bte Mohd Fakruddin
730213-08-5242
Sarjana Muda Pendidikan Islam
Kelas I
Universiti Malaya
1996/1997
109.
Heng Ming Liang
721212-10-5331
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Kelas I
Universiti Malaya
1996/1997
110.
Izad Azraai bin Jamsari
730331-10-5453
Sarjana Muda Pengajian Islam 
Kelas I
Universiti Kebangsaan Malaysia
1996/1997
111.
Teh Cheng Lay
A 2052566
Sarjana Muda Perubatan
Dengan Kepujian 
Universiti Kebangsaan Malaysia
1996/1997
112.
Syuhaily bt. Osman
740722-07-5092
Bacelor Sains Pembangunan Manusia
Kepujian Kelas 2 Tinggi
Universiti Putra Malaysia
1996/1997
113.
Malini a/p Ramalingam
A 2233001
Bacleor Sains
Kepujian Kelas I
Universiti Putra Malaysia
1996/1997
114.
Farida bte Yusof
A 2611522
Sarjana Muda Sains Gunaan
Kepujian Kelas 2
Universiti Sains Malaysia
1996/1997
115.
Fok Chee Youn
A 2174014
Sarjana Muda Sains Komputer
Kepujian Kelas I
Universiti Sains Malaysia
1996/1997
116.
Atikah bte Zakaria @ Ya
A 2473218
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam 
Kelas I
Universiti Teknologi Malaysia
1996/1997
117.
Gan Shiau Hui
A 2106902
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
Kelas I
Universiti Teknologi Malaysia
1996/1997
118.
Asma Abdul Rahman
730310-71-5082
Sarjana Muda Bahasa Arab 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1996/1997
119.
Ruqaiyah Taha Jabir
No. Passport : M.0485360
Sarjana Muda Ilmu Wahyu & Warisan Islam
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1996/1997
120.
Badariah bte Solemon
730622-01-5210
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Kelas Kedua Atas Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
1996/1997
121.
Chong Lai Wan
A 2127555
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Kelas Pertama 
Universiti Utara Malaysia
1996/1997
122.
Mustaffa Kamal bin Shamsudin
A 0398465
Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber 
Universiti Malaysia Sarawak
1996/1997
123.
Foo Loke Min
A 2124583
Sarjana Muda Sains Sosial
Universiti Malaysia Sarawak
1996/1997
124.
Wan Moharani bin Mohammad
A 2989192
Sarjana Muda Pengajian Arab Dan Tamadun Islam 
Universiti Kebangsaan Malaysia
1997/1998
125.
Yip Wai Leng
7411030-08-6360
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan Struktur
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Utara Malaysia
1997/1998
126.
Boey Kim Yin
A 1441395
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
1997/1998
127.
Chan Choon Bim
A 2720486
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Kepujian Kelas I
Universiti Teknologi Malaysia
1997/1998
128.
Mazilah @ Hasnah bte Muktar
A 1844683
Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber
Universiti Malaysia Sarawak
1997/1998
129.
Bong Vui Poh
K 0338238
Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber
Universiti Malaysia Sarawak
1997/1998
130.
Norhasni binti Zainal Abidin
A 2819893
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia)
Kepujian Kelas II Tinggi
Universiti Putra Malaysia
1997/1998
131.
Chen Ce-Belle
A 2639557
Sarjana Muda Sains 
Kepujian Kelas I
Universiti Putra Malaysia
1997/1998
132.
Aziah binti Ismail
A 2805364
Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan
Kepujian Kelas II Tinggi
Universiti Sains Malaysia
1997/1998
133.
Toh Hoon Hoon
A 2430250
Sarjana Muda Teknologi 
Kepujian Kelas I
Universiti Sains Malaysia
1997/1998
134.
Mohd Khairie bin Ahmad
A 2810772
Sarjana Muda Pentadbiran Awam
Kepujian Kelas II Atas
Universiti Utara Malaysia
1997/1998
135.
Yeong Ai Vee
A 2860135
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Kepujian Kelas I
Universiti Utara Malaysia
1997/1998
136.
Roza Hazli bt. Zakaria
741126-02-5480
Sarjana Muda Ekonomi (Ekonomi Analisa)
Kepujian Kelas I
Universiti Malaya
1997/1998
137.
Tan Eng Lam
730820-07-5409
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Kepujian Kelas I
Universiti Malaya
1997/1998
138.
Roshimah bte Shamsuddin
A 3079394
Sarjana Muda Ilmu Pengetahuan Islam Berteraskan Wahyu
Kelas Pertaman
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1997/1998
139.
Kamel Mah'd Kamel Al-Sharabati
No. Passport : F 357732
Sarjana Muda Ilmu Pengetahuan Islam Berteraskan Wahyu
Kelas Pertaman
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1997/1998
140.
Zurinah bte Ahmad
620910-07-5494
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1998/1999
141.
Tan Siow Wei
A 2676724
Sarjana Muda Perubatan (Kepujian) 
Universiti Kebangsaan Malaysia
1998/1999
142.
Zuraidah binti Zainal Abidin
640413-08-5686
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Dan Komunikasi
Universiti Malaysia Sarawak
1998/1999
143.
Bernard Tang Tze Wan
K 0383400
Sarjana Muda Kejurteraan
Universiti Malaysia Sarawak
1998/1999
144.
Suhaida binti Abu Bakar
A 3450075
Sarjana Muda Sains (Pemakanan Dan Kesihatan Komuniti) 
Universiti Putra Malaysia
1998/1999
145.
Ee Yuin Su
760611-07-5151
Sarjana Muda Sains (Sains Perubatan) 
Universiti Putra Malaysia
1998/1999
146.
Tun Abdul Karim bin Tun Abu Bakar
A 3282065
Sarjana Muda Sains Komputer
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1998/1999
147.
Lim Yaw Shyan
A 3130877
Sarjana Muda Kejurteraan Awam 
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1998/1999
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
148. Nor Ashidi bin Mat Isa
A 3135431
Sarjana Muda Kejuruteraan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1998/1999
149. Catherine Toh Yun Ping
A 3269268
Sarjana Muda Sains Gunaan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1998/1999
150. Azwina bte Mohd Yusof
A 3141540
Sarjana Muda Sains Komputer 
Universiti Malaya
1998/1999
151. Shanta a/p Velaiutham
A 2943895
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Universiti Malaya
1998/1999
152. Tan Kim Kim Kimberly Tan
760517-12-5300
Sarjana Muda Sains Sosial
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaysia Sabah
1998/1999
153. Law Huong Ing
K 0375263
Sarjana Muda Pendidikan 
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaysia Sabah
1998/1999
154. Mohd Farid bin Ismail
A 1551159
Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
1998/1999
155. Cheah Han Wan
750805-05-5205
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
Dengan Kepujian 
Universiti Utara Malaysia
1998/1999
156. Mohamad Shafik b. Badaruddin
770524-05-5557
Sarjana Muda Syariah 
Universiti Malaya
1999/2000
157. Lee Hooi Lim
770121-07-5932
Sarjana Muda Perakaunan
Universiti Malaya
1999/2000
158. Badrisahrunah binti Nawang
760604-11-5362
Sarjana Muda Pengajian Islam 
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
1999/2000
159. Sharon Ling Sheue Nee
760224-03-5432
Sarjana Muda Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1999/2000
160. Mohd Nazri bin Ismail
720718-11-5081
Sarjana Muda Sastera 
Universiti Putra Malaysia
1999/2000
161. Lee Sheau Ling
781022-03-5066
Sarjana Muda Sains (Pengajian Makanan) 
Universiti Putra Malaysia
1999/2000
162. Azly Sumanty bt. Ab. Ghani
750114-03-5168
Doktor Perubatan
Universiti Sains Malaysia
1999/2000
163. Teh Chee Hak
770617-07-5493
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 
Universiti Sains Malaysia
1999/2000
164. Shamsun Nisha binti Shahul Hamid
770116-14-5094
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1999/2000
165. Lee Peng Yuan
A 3459724
Sarjana Muda Ukur (Geoinformatik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1999/2000
166. Mazni bt. Omar
780325-09-5248
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Dengan Kepujian Kelas Kedua Atas
Universiti Utara Malaysia
1999/2000
167. Khoo Joo Lee
770112-02-5810
Sarjana Muda Teknologi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1999/2000
168. Asan Gani bin Abdul Muthalif
711212-71-5181
Sarjana Muda Kejuruteraan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1999/2000
169. Md. Saidul Islam
No. Passport : L 0220093
Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Sosiologi & Antropologi)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1999/2000
170. Yaman bin Hassan
K 0175820
Sains Sosial
Dengan Kepujian (Politik Dan
Pemerintahan)
Universiti Malaysia Sarawak
1999/2000
171. Chiew Kang Leng
760422-13-5581
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
Universiti Malaysia Sarawak
1999/2000
172. Zainuddin bin Mohd Amin
H 0752368
Sarjana Muda Psikologi (Psikologi Kaunseling)
Kelas Dua I
Universiti Malaysia Sabah
1999/2000
173. Lee Ming Hwa
760703-05-5254
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
1999/2000
174. Noor Hudah bte. Jamal
641001-01-6988
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) 
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
2000/2001
175. Cynthia Yeo Wee Teng
770907-01-5886
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Komunikasi & Komputer) 
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
2000/2001
176. Ahmad Zaki bin Husen
791106-13-5653
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian (Biologi Sumber)
Universiti Malaysia Sarawak
2000/2001
177. Lee Kui Soon
750803-13-6001
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian (Biologi Sumber)
Universiti Malaysia Sarawak
2000/2001
178. Muhammad Imzan bin Hassan
760615-01-7135
Sarjana Muda Sains (Geoinformatik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2000/2001
179. Chan Cheong Xin
790808-05-5389
Sarjana Muda Sains (Biologi Industri) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
UniversitiTeknologi Malaysia
2000/2001
180. Abdul Raub bin Abdurahman
710730-12-5339
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) 
Universiti Putra Malaysia
2000/2001
181. Kiran Kaur a/p Amer Singh
791202-14-5528
Sarjana Muda Sains (Sains Bioperubatan) 
Universiti Putra Malaysia
2000/2001
182. Adriana Irawati Nur binti Ibrahim
791107-14-5976
Sarjana Muda Sains Matematik
Universiti Sains Malaysia
2000/2001
183. Loh Lake Looi
780725-01-5518
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Universiti Sains Malaysia
2000/2001
184. KD Mariana bte. Ahmad Supri
790330-12-5122
Sarjana Muda Perniagaan 
Dengan Kepujian (Keusahawanan) Kelas Dua :1
Universiti Malaysia Sabah
2000/2001
185. Pang Nyuk Yuen
780806-12-5022
Sarjana Muda Kejuruteraan 
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektrik & Elektronik) Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2000/2001
186. Mukhriz Izraf bin Azman Aziz
771026-07-5541
Sarjana Muda Ekonomi
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2000/2001
187. Tan Ah Poi
760829-05-5241
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2000/2001
188. Nahrizul Adib bin Kadri
750211-01-7017
Sarjana Muda Bioperubatan
Kelas Pertama
Universiti Malaya
2000/2001
189. Mok Kuan Wei
770306-14-5781
Sarjana Muda Perakaunan
Kelas Pertama
Universiti Malaya
2000/2001
190. Nor Diana binti Mohd. Mahudin
770508-08-6492
Sarjana Muda Sains Kemanusian (Psikologi) 
Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2000/2001
191. Evetovics Ivan @ Nurislam
No. Passport : 928088
Sarjana Muda Sains Kemanusian (Sejarah & Tamaddun) 
Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2000/2001
192. Fatimah binti Ahmad
800930-01-6064
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2001/2002
193. Lawrence Lau Khin Leong
800511-13-5229
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2001/2002
194. Affendi bin Suhaili
700204-13-5255
Sarjana Muda Sains Perhutanan 
Universiti Putra Malaysia
2001/2002
195. Abhimanyu a/l Veerakumarasivam
791119-06-5201
Sarjana Muda Sains (Sains Perubatan)
Universiti Putra Malaysia
2001/2002
196. Zariyantey binti Abd Hamid 
800424-02-5742
Sarjana Muda Sains Bioperubatan
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
2001/2002
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
197. Su Yu Ching
781004-13-5012
Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian Kelas Satu Dalam Biokimia 
Universiti Kebangsaan Malaysia
2001/2002
198. Fazlina binti Ahmad
771113-08-6564
Sarjana Muda Sains Perubatan 
Universiti Sains Malaysia
2001/2002
199. Phan Hui Sieng
770706-13-5662
Sarjana Muda Sains Farmasi 
Universiti Sains Malaysia
2001/2002
200. Rosmina bt. Ahmad Bustami
801001-13-5186
Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
Universiti Malaysia Sarawak
2001/2002
201. Ting Tiew On
790607-13-5375
Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik Dan Komunikasi)
Universiti Malaysia Sarawak
2001/2002
202. Raha binti Sulaiman
760908-01-7278
Sarjana Muda Ukur Bangunan 
Universiti Malaya
2001/2002
203. Nur Aini Ong binti Haji Maliki Ong 
791227-07-5124
Sarjana Muda Perakaunan
Universiti Malaya
2001/2002
204. Rafidah bt. Manap
730218-01-6166
Sarjana Muda Pengurusan Dengan Pendidikan 
Dengan Kepujian Kelas Kedua Atas 
Universiti Utara Malaysia
2001/2002
205. Tan Lian Nie
781115-02-5182
Sarjana Muda Kewangan
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2001/2002
206. Ainol Azifa bt. Hj. Mohd Faik 
760131-14-5552
Sarjana Muda Sains
Universiti Malaysia Sabah
2001/2002
207. Choo Mee Ing
750723-13-5439
Sarjana Muda Perniagaan 
Universiti Malaysia Sabah
2001/2002
208. Fadhli Wong bin Mohd Hasan Wong 
780522-14-5793
Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer dan Maklumat) 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2001/2002
209. Danish Durrani
No. Passport : A 5231263
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Maklumat 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2001/2002
210. Hariyaty binti Ab. Wahid
761010-08-5156
Sarjana Muda Pendidikan Pengurusan Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2002/2003
211. Tain Chin Leong
650816-01-5331
Sarjana Muda Pendidikan Pendidikan Teknologi Makluamt 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2002/2003
212. Halilah bt. Abdullah
780504-03-5160
Sarjana Muda Syariah Dan Kehakiman 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Islam Malaysia
2002/2003
213. Rosmawati binti Ahmad
780326-03-6004
Sarjana Muda Sains (Kaunseling Organisasi)
Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia
2002/2003
214. Gan Ming Herng
800413-08-5221
Sarjana Muda Agroteknologi (Akuakultur)
Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia
2002/2003
215. Suraiya binti Hj. Muhamad
710215-13-5284
Sarjana Muda Sains Dan Teknologi Sumber (Kimia) 
Universiti Malaysia Sarawak
2002/2003
216. Raymond Chiong Jun Wen
791011-13-5263
Sarjana Muda Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat
Universiti Malaysia Sarawak
2002/2003
217. Mahmod Abd. Hakim bin Mohamad 
761109-01-6089
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
Kelas Kedua Tinggi
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
2002/2003
218. Ricky Ang
810127-10-5251
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
Kelas Pertama
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
2002/2003
219. Shah Rizan bin Abdul Aziz
790911-05-5539
Sarjana Muda Saina (Komputer) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2002/2003
220. Teh Kar Lu
810722-08-5558
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian Kelas  Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2002/2003
221. Azlin bin Sabtu
800607-04-5252
Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas  Pertama
Universiti Kebangsan Malaysia
2002/2003
222. Chan Khan Wei
781130-04-5413
Sarjana Muda Doktor Perubatan
Universiti Kebangsan Malaysia
2002/2003
223. Siti Salina binti Mohd Din
810522-14-5202
Sarjana Muda Pengurusan
Universiti Sains Malaysia
2002/2003
224. Ng Peng Keong
800126-08-5667
Sarjana Muda Perakaunan
Universiti Sains Malaysia
2002/2003
225. Nazia binti Abdul Majid
811221-08-5028
Sarjana Muda Sains
Universiti Malaya
2002/2003
226. George Anthony Taye Wei Chun 
780525-04-5237
Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan 
Universiti Malaya
2002/2003
227. Ayu Afzan binti Makhatar
810924-03-5866
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi MARA
2002/2003
228. Ku Irni bt. Ku Adnan
810216-02-5894
Sarjana Muda Sains Pemutusan
Universiti Utara Malaysia
2002/2003
229. Tan Siew Siew
790729-07-5648
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
Universiti Utara Malaysia
2002/2003
230. Muhammad Izwan bin Ahmad 
801015-12-5173
Sarjana Muda Sains Makanan
Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2002/2003
231. Yeap Leng Siew
800819-10-5026
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2002/2003
232. Azrina binti Aznan
800722-71-5012
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia) 
Universiti Putra Malaysia
2002/2003
233. Say Yee How
800717-08-6063
Sarjana Muda Sains (Sains Perubatan)
Universiti Putra Malaysia
2002/2003
234. Norsinnira binti Zainul Azlan
800401-14-5004
Sarjana Muda Kejuruteraan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2002/2003
235. Asma Yasrib
No. Passport : N 235046
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Maklumat 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2002/2003
236. Wan Mohd. Fazrul Azdi bin Wan Razali
810726-07-5621
Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Islam Malaysia
2003/2004
237. Norruzeyati bt Che Mohd Nasir
760801-03-5062
Sarjana Muda Pengurusan (Polisi dan Sekitaran Sosial
Dengan Kepujian Kelas Pertama)
Kolej Universiti Sains danTeknologi Malaysia
2003/2004
238. Lam Su Shiung
810903-07-5223
Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Sains danTeknologi Malaysia
2003/2004
239. Norlaili binti Abdul Rahman
680427-10-6034
Sarjana Muda Pendidikan Seni
Dengan Kepujian Kelas Kedua Atas
Universiti Pendidikan SultanIdris
2003/2004
240. Yan Fong Lan @ Nadiah Yan Abdullah
631018-04-5364
Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Dengan Kepujian Kelas Kelas Pertama
Universiti Pendidikan SultanIdris
2003/2004
241. Zunaidah binti Mohd Marzuki
800325-02-5296
Sarjana Muda Kejuruteraan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2003/2004
242. Shariq Haseeb
No. Passport : T 121117
Sarjana Muda Kejuruteraan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2003/2004
243. Syamsul Akmal b. Ahmad Kamil Saraidin
810405-02-5121
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Sistem Pembuatan)
Universiti Malaysia Sarawak
2003/2004
244. Wan Pooi Pooi
810215-12-5068
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia)
Universiti Malaysia Sarawak
2003/2004
245. Karni binti Ibrahim
820605-13-5148
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2003/2004
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
246. Kee Tuan Chew
810509-10-5855
Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2003/2004
247. Amir bin Abu Bakar
741022-02-6067
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
Kelas Kedua Tinggi
Kolej Universiti TeknologiTun Hussein Onn
2003/2004
248. Yong Soon Fuan
800726-13-5429
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
Kelas Kedua Tinggi
Kolej Universiti TeknologiTun Hussein Onn
2003/2004
249. Itaza Afiani binti Mokhtar
790226-71-5068
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Mara
2003/2004
250. Suzaidi bin Suparman
800908-14-5433
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Mara
2003/2004
251. Siti Hamizah binti Sayuti
810528-01-6188
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik, Elektronik Dan Sistem
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2003/2004
252. Nor Aidaniza binti Abdul Muttlib
800313-11-5104
Sarjana Muda Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2003/2004
253. Fahmida Ilyas bt. Mohammad Ilyas
800904-07-5490
Sarjana Muda Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2003/2004
254. Ismail bin Omar
810717-11-5353
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia) 
Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2003/2004
255. Elwin Goh Kok Chye
801205-07-5357
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2003/2004
256. Rosliza binti Ibrahim
811119-14-5856
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian (Bioteknologi) Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2003/2004
257. Chew Choy Wan
810506-08-5158
Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaysia Sabah
2003/2004
258. Mohamad Faizal bin Ahmad Zaidi 
800308-13-5717
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2003/2004
259. Foo Zoon Hin
810207-07-5179
Sarjana Muda Kewangan
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2003/2004
260. Muhamad Nor Asnawi bin Samaan
811020-10-5651
Sarjana Muda Perakaunan
Kelas Pertama
Universiti Putra Malaysia
2003/2004
261. Ang Ley Poh
810224-14-5140
Sarjana Muda Sains (Bioteknologi) 
Kelas Pertama
Universiti Putra Malaysia
2003/2004
262. Arlina binti Ariffin
770424-12-5394
Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) 
Dengan Kepujian Kelas Kedua Atas
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2004/2005
263. Lee Tien Tien
801008-01-5486
Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2004/2005
264. Malinna bt. Jusoh
811107-11-5414
Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Sains DanTeknologi Malaysia
2004/2005
265. Tan Yik Chuan
810129-01-6279
Sarjana Muda Sains (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)
Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Sains DanTeknologi Malaysia
2004/2005
266. Hazli Rafis bin Abdul Rahim
811110-02-5401
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri)
Dengan Kepujian 
Kolej Universiti TeknikalKebangsaan Malaysia
2004/2005
267. June Lim Li Min
810629-01-6320
Sarjana Muda Sains Teknologi Maklumat & Komunikasi (Pembangunan Perisian)
Dengan Kepujian 
Kolej Universiti TeknikalKebangsaan Malaysia
2004/2005
268. Nisar Mohamad bin Ahmad
800430-02-5343
Sarjana Muda Syariah Dan Kehakiman 
Dengan Kepujian Kelas  Pertama
Kolej Universiti Islam Malaysia
2004/2005
269. Nurshuhada bt. Zainon
830724-08-5648
Sarjana Muda (Ukur Bahan)
Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2004/2005
270. Tan Shan Dean
810811-14-5647
Sarjana Muda Perakaunan Dengan 
Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2004/2005
271. Norazwah binti Mohd Mokhtar
831119-14-5336
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia)
Universiti Malaysia Sarawak
2004/2005
272. FreddyYeo Kuok San
810402-13-5851
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian (Sains Dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
Universiti Malaysia Sarawak
2004/2005
273. Siti Rohana binti Abdul Hadi
810215-02-5112
Sarjana Muda Doktor Perubatan
Universiti Sains Malaysia
2004/2005
274. Tammy Teoh Han Qi
811203-07-5264
Sarjana Muda Doktor Perubatan
Universiti Sains Malaysia
2004/2005
275. Mohamad Arif bin Shahar
801017-10-5053
Sarjana Muda Perubatan Dan Sarjana Muda Pembedahan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2004/2005
276. Soran Jalal Abdullah
No. Passport : N 205945
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekatronik) 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2004/2005
277. Darman bin Nordin
820225-12-6143
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia) Cemerlang
Universiti Kebangsaan Malaysia
2004/2005
278. Wong Jyh Eiin
820208-14-5342
Sarjana Muda Sains Pemakanan 
Dengan Kepujian Cemerlang
Universiti Kebangsaan Malaysia
2004/2005
279. Nursakinah binti Md' Salleh
830720-14-5842
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Kelas Kedua Tinggi
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
2004/2005
280. New Lei Thi
820311-01-5730
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Kelas Pertama
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
2004/2005
281. Zuraidah binti Sagir
711108-12-5528
Sarjana Muda Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2004/2005
282. Chung Sau Cheng
801104-08-5900
Sarjana Muda SainsPendidikan
Dengan Kepujian (Pemasaran Antarabangsa) Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2004/2005
283. Suliadi Firdaus bin Sufahani
830401-07-5445
Sarjana Muda Sains Pemutusan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2004/2005
284. Zernil a/p Luthanathan
820102-14-5440
Sarjana Muda Sains Pemutusan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2004/2005
285. Mohammad Nasrul bin Mat Nasir
830215-03-5327
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2004/2005
286. Wong Zi Jing
820403-14-5137
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal Aeronautik)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2004/2005
287. Anwar bin Abdul Raof
810207-10-5075
Sarjana MudaUndang-Undang
Universiti Teknologi Mara
2004/2005
288. Nadia binti Shamsuddin
810604-71-5184
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan)
Universiti Teknologi Mara
2004/2005
289. Mohd Firrdaus bin Romeli
830419-06-5181
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Major Fizik
Universiti Putra Malaysia
2004/2005
290. Selvamalar a/p Selvaraju
820517-14-5928
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia)
Universiti Putra Malaysia
2004/2005
291. Siti Hawa binti Ahmad
791105-01-6134
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2005/2006
292. Ng Swee Tiang
800607-07-5769
Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2005/2006
293. Azam Arni binti Mohd Noor
831115-03-5164
Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) 
Dengan Kepujian Kedua Tinggi
Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia
2005/2006
294. Chuah Seong Seng
830610-08-5527
Sarjana Muda Sains (Sains Samudera) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia
2005/2006
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
295. Mohamed Ariff bin Ameedeen
830730-14-5811
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia
2005/2006
296. Gunasegaran a/l Krishnan
820721-10-5771
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
Kolej Universiti Kejuruteraan & TeknologiMalaysia
2005/2006
297. Raudhah binti Ahmadi
830412-13-5802
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
Universiti Malaysia Sarawak
2005/2006
298. Ong Kuo Ghee
810821-07-5785
Doktor Perubatan
Universiti Malaysia Sarawak
2005/2006
299. Intan Azmira binti Wan Abdul Razak
821001-03-6020
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
Dengan Kepujian
Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia
2005/2006
300. Kong Pei Rou
820519-14-6158
Sarjana MudaSains Komputer (Rangkaian Komputer) 
Dengan Kepujian 
Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia
2005/2006
301. Harun bin Baharudin
810825-10-5291
Sarjana Muda Pengajian Islam
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2005/2006
302. Tan Ai Peng
810818-10-5090
Doktor Perubatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
2005/2006
303. Bahiyah binti Ahmad
830128-02-5788
Sarjana Muda Syariah Dan Kehakiman
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Islam Malaysia
2005/2006
304. Junaidah binti Abu Seman
820208-07-5364
Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Kolej Universiti Islam Malaysia
2005/2006
305. Nawal Radhiah binti Abdul Rahman
820509-03-5710
Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2005/2006
306. Ling Yoke Li
810110-08-5186
Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2005/2006
307. Nani binti Abdul Rahman
820614-08-5832
Sarjana Muda Undang-Undang
Universiti Islam AntarabangsaMalaysia
2005/2006
308. Shareef Mohideen Ismail
No. Passport : Z 1143232
Sarjana Muda Kejuruteraan (Biokimia & Bioteknologi)
Universiti Islam AntarabangsaMalaysia
2005/2006
309. Shamina binti Abdul Aleem
831027-08-5006
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2005/2006
310. Andriani binti Tambeh
760205-14-5636
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2005/2006
311. Nurhazlina binti Mohd Ariffin
820127-02-5680
Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2005/2006
312. Lee Siau Ying
830330-10-5538
Sarjana Muda Komunikasi 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2005/2006
313. Ali Andrea bin Hashim
821130-08-6315
Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian (Geologi)
Universiti Malaysia Sabah
2005/2006
314. Lim Siew Hooi
791123-02-5966
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektrik & Elektronik) (Kelas I)
Universiti Malaysia Sabah
2005/2006
315. Nor Sheereen bin Zulkefly
841119-14-5378
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia) 
Universiti Putra Malaysia
2005/2006
316. Jesse a/l Ariasamy
810425-08-6925
Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Putra Malaysia
2005/2006
317. Wan Nurul Karimah binti Wan Ahmad
840711-11-5616
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi
Kelas Pertama
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
2005/2006
318. Loke Yin Ying
830508-14-5538
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
Kelas Pertama
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
2005/2006
319. Ahmad Mahir bin Juhari
830710-11-5607
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Universiti Teknologi MARA
2005/2006
320. Raihana binti Abdul Halim
831210-71-5010
Sarjana MudaKomunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Universiti Teknologi MARA
2005/2006
321. Norasikin binti Kasim
840627-02-6178
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kimia) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan SultanIdris
2005/2006
322. Pau Kee
820902-13-5830
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan SultanIdris
2006/2007
323. Anuar bin Elias
830710-02-5935
Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat 
Dengan Kepujian 
Universiti Sains Islam Malaysia
2006/2007
324. Che'e Azliza binti Mohd Radzi
841226-14-5154
Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat
Dengan Kepujian 
Universiti Sains Islam Malaysia
2006/2007
325. Zait Aima Yuinzy binti Yacub
840201-13-5262
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
Universiti Malaysia Sarawak
2006/2007
326. Priyalatha a/p Govindasamy
821002-01-5424
Sarjana Muda Kaunseling 
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Sarawak
2006/2007
327. Norhazilina binti Bahari
831026-06-5222
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) 
Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2006/2007
328. Elizabeth Lee Cheah Hui
820614-10-5098
Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data)
Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2006/2007
329. Ross Aniza binti Ramlan
821030-08-6270
Sarjana Muda Kaunseling
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaysia Terengganu
2006/2007
330. Teoh Wenfang
840815-07-5516
Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaysia Terengganu
2006/2007
331. Mohamed Ariff bin Mohamed Ali
841220-07-5079
Sarjana Muda Sains Sosial
Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2006/2007
332. Tan Ai Pao @ Nur A'thiroh Masyaa'il Tan
750407-09-5068
Sarjana Muda Pengajian Islam
Dengan Kepujian (Cemerlang) (Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2006/2007
333. Aidonna Jun binti Ayub
840108-08-5184
Sarjana Muda Ekonomi
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2006/2007
334. Tawfique Al-Mubarak
No. Passport : R 0947343
Sarjana Muda Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu (Usuluddin Dan Perbandingan Agama) 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2006/2007
335. Shafinah Farvin binti Packeer Mohamed
830107-02-5260
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2006/2007
336. Kok Soon Ee
820605-08-5574
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2006/2007
337. Syed Zainudeen bin Mohd Shaid
840728-08-6057
Sarjana Muda Sains (Komputer)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2006/2007
338. Tyu Eng Sai
840206-01-5817
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2006/2007
339. Mohammad Sabry bin Alias
810513-10-5663
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Perhubungan) 
Universiti Malaysia Perlis
2006/2007
340. How Kian Boon
820710-04-5021
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Pembuatan)
Universiti Malaysia Perlis
2006/2007
341. Noraina Hafizan bt. Norman
830803-10-5088
Sarjana Muda Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2006/2007
342. Foo Lean Heong
810919-07-5636
Sarjana Muda Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2006/2007
343. Hanafi bin Khamis
841121-04-5499
Sarjana Muda Pendidikan Teknikal & Vokasional
Kelas Kedua Tinggi
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2006/2007
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
344. Lim Chin Wei
820929-04-5405
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2006/2007
345. Nor Azrinah binti Ahmad
831021-01-6026
Sarjana Muda Sains Komputer 
Universiti Putra Malaysia
2006/2007
346. Choong Kah Lai
820513-14-5584
Sarjana Muda Doktor Perubatan
Universiti Putra Malaysia
2006/2007
347. Noor Azlinn bt. Zahariman
820930-14-5956
Sarjana Muda Sains Sosial
Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sabah
2006/2007
348. Tan Suat Cheng
840417-11-5172
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian (Bioteknologi)
Universiti Malaysia Sabah
2006/2007
349. Mohd Fatihin bin Awang Ali
831006-03-5069
Sarjana Muda Syariah (Pengkhususan Undang-Undang)
Universiti Malaya
2006/2007
350. Neoh Hor Kee
830216-07-5283
Sarjana Muda Undang-Undang
Universiti Malaya
2006/2007
351. Abdul Hamid bin Suleiman
820328-01-5403
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
Universiti Teknologi MARA
2006/2007
352. Noor Nadira binti Noordin
850208-07-5556
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Universiti Teknologi MARA
2006/2007
353. Syed Mohamad Hamzah Al-Junid b. Syed Abdul Rahman
830315-02-5193
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Universiti Malaysia Pahang
2006/2007
354. Khor Huei Chen
841121-14-5174
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
Universiti Malaysia Pahang
2006/2007
355. Alisa Emmilia binti Hamzah
840908-03-5628
Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2007/2008
356. Sivasegaran Nadarajan
841103-08-6449
Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2007/2008
357. Wan Anuar bin Wan Hassan
851109-11-5529
Sarjana Muda Kejuruteraan Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Malaysia Pahang
2007/2008
358. Chan Wai Theng
840521-08-5006
Sarjana Muda Kejuruteraan Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Malaysia Pahang
2007/2008
359. Mohd Uzair bin Rusli
860502-33-5557
Sarjana Muda Sains (Biologi Marin) 
Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2007/2008
360. Christopher Tan Yuet Han
850525-07-5103
Sarjana Muda Sains (Biologi Marin) 
Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2007/2008
361. Mohd Khairi bin Mat Saaid @ Abdullah
761118-03-5767
Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2007/2008
362. Lim Siew Hui
651003-01-5224
Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2007/2008
363. Dayang Norafizan binti Awang Chee
860206-13-5024
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian (Kimia Sumber)
Universiti Malaysia Sarawak
2007/2008
364. Shalin Lee Wan Fei
841003-13-5506
Sarjana Muda Kejururawatan
Dengan Kepujian 
Universiti Malaysia Sarawak
2007/2008
365. Md Saiful Anuar bin Mohd Nassuruddin
850708-08-5849
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2007/2008
366. Chang Siang Yee
840304-08-5456
Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Kejuruteraan)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2007/2008
367. Nor Amalina binti Muhayudin
851116-10-5986
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan) 
Universiti Malaysia Perlis
2007/2008
368. Sim Zheng Yuen
841117-01-6759
Sarjana Muda Kejuruteraan(Kepujian) (Kejuruteraan Bahan)
Universiti Malaysia Perlis
2007/2008
369. Roslan bin Ja'afar
851004-05-5785
Sarjana Muda Ekonomi Dengan 
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2007/2008
370. Kee Meng Fai
840217-14-5983
Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2007/2008
371. Suhaimi bin Mohd Nasir
841029-06-5809
Sarjana Muda Perakaunan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2007/2008
372. Thinzar Oo @ Najama
No. Passport : 412536
Sarjana Muda Sains Komputer
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2007/2008
373. Siti Nabilah binti Haji Misti
850806-01-6388
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran Dan Operasi) 
Dengan Kepujian Kedua Tinggi
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2007/2008
374. Kong Chin Tuan
841201-14-6249
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2007/2008
375. Mohd Istajib bin Mokhtar
850303-04-5195
Sarjana Muda Syariah (Syariah Dan Undang-Undang) 
Universiti Malaya
2007/2008
376. Liong Wei Li
840115-01-6849
Sarjana Muda Ekonomi Dan Pentadbiran 
Universiti Malaya
2007/2008
377. Leydra Philip Felix
840129-12-5026
Sarjana Muda Doktor Perubatan
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Sabah
2007/2008
378. Teoh Hong Wooi
850623-07-5043
Sarjana Muda Sains Marin 
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Sabah
2007/2008
379. Jamsari Amirul Firdaus bin Jamaluddin
850124-07-5575
Sarjana Muda Sains Gunaan (Biologi Gunaan) 
Dengan Kepujian (Pengkhususan Dalam Bioteknologi)
Universiti Sains Malaysia
2007/2008
380. Jasy Liew Suet Yan
850622-08-6074
Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian (Pengkhususan Dalam Pengisian Kejuruteraan)
Universiti Sains Malaysia
2007/2008
381. Jasrul Jamani bin Jamian
850808-08-6101
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2007/2008
382. Ratnakala a/p Sithravel
830523-10-5040
Sarjana Muda SeniBina
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2007/2008
383. Faizura binti Rohaizad
850205-14-5336
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling)
Universiti Putra Malaysia
2007/2008
384. Yap Wing Fen
830830-12-5455
Sarjana Muda Sains
Dengan Pendidikan (Kepujian) Fizik
Universiti Putra Malaysia
2007/2008
385. Muhammad Faisal bin Ahmad
820425-08-5833
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi MARA
2007/2008
386. Prinses Saliang
850912-12-5000
Sarjana Muda Pengajian Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) Fesyen 
Universiti Teknologi MARA
2007/2008
387. Fauziah binti Hassan
830331-01-5120
Sarjana Muda Komunikasi 
Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2007/2008
388. Lijawati binti Daud
851003-12-5956
Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat
Dengan Kepujian 
Universiti Sains Islam Malaysia
2007/2008
389. Nur Hidayah binti Iberahim
840307-11-5390
Sarjana Muda Kaunseling – Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2008/2009
390. Paul Tung Hsien Ming
850422-56-5011
Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) 
Universiti Malaysia Terengganu
2008/2009
391. Kiky Kirina bt. Abdillah
860130-52-5404
Sarjana Muda Sains Sosial (Perkhidmatan Dengan Kepujian (Kajian Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
Universiti Malaysia Sarawak
2008/2009
392. Ng Ee Lee
860923-23-5618
Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian (Sains Komputan)
Universiti Malaysia Sarawak
2008/2009
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
393. Maizatul Ilma binti Ismail
850503-07-5428
Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2008/2009
394. Yu Kok Hui
851219-03-5423
Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2008/2009
395. Nurul Khairunissa binti Esman 
861020-23-5662
Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat 
Universiti Sains Islam Malaysia
2008/2009
396. Ahmad Tarmizi bin Mahmud
831221-11-5141
Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa
Universiti Sains Islam Malaysia
2008/2009
397. Yussyafiqah binti Yunus
870210-43-5176
Sarjana Muda Pengajian Pengguna
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Putra Malaysia
2008/2009
398. Lee Pay Chiann
861225-56-5788
Sarjana Muda Sains Perhutanan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Putra Malaysia
2008/2009
399. Fatiha binti Senom
850103-06-5212
Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Pendidikan Rendah 
Universiti Malaya
2008/2009
400. Lim Chee Wei
860518-56-5605
Sarjana Muda Seni Persembahan (Tari) 
Universiti Malaya
2008/2009
401. Nur Najwa Hanani binti Abd. Rahman
850408-01-5144
Sarjana Muda Pengajian Islam
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2008/2009
402. Chrissie Lim Wen Hsin
851025-14-5640
Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2008/2009
403. Farah Farhana binti Zainal
860916-56-5512
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Metalurgi)
Universiti Malaysia Perlis
2008/2009
404. Oon Hock Aik
851224-14-5491
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Rekabentuk Produk)
Universiti Malaysia Perlis
2008/2009
405. Muhammad Zamir bin Othman
880512-10-5139
Sarjana Muda Sains (Kimia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2008/2009
406. Chin Pui Ling
850401-14-5114
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2008/2009
407. Muhammad Rusydan bin Amir Hamzah
850619-07-5649
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2008/2009
408. Leong Kah Hon
850102-08-6169
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2008/2009
409. Ahmad Shahir bin Saleh
870918-30-5123
Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik)
Universiti Sains Malaysia
2008/2009
410. Yeoh Boon Wah
840819-07-5599
Sarjana Muda Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2008/2009
411. Muhd Usaid bin Johan Arupatharaju
860806-35-5725
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaysia Pahang
2008/2009
412. Low Cay Ling
850612-02-5374
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Malaysia Pahang
2008/2009
413. Raja Mahzan Shah bin Mazlin
860811-56-6623
Sarjana Muda Sains Pemutusan
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Utara Malaysia
2008/2009
414. Yip Chooi Pin
851127-08-5124
Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa 
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Utara Malaysia
2008/2009
415. Azira binti Abd Rahman
850424-01-6470
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2008/2009
416. Amrik Singh a/l Phuman Singh
850404-08-6199
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2008/2009
417. Adil Ali bin Ab Halim
850317-56-5001
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
Universiti Teknologi MARA
2008/2009
418. Nor Abriza binti Mohamed Fadzilah
851207-01-5150
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
Universiti Teknologi MARA
2008/2009
419. Norliyana binti Mazli 
830824-01-5372
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2008/2009
420. Rabiatul Adawiah binti Abd Rahman
860727-43-5110
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2008/2009
421. Wan Khairul Muzammil bin Abdul Rahim
860208-12-5401
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian 
Universiti Malaysia Sabah
2008/2009
422. Christiana Loh Sze Xying
851207-07-5348
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian 
Universiti Malaysia Sabah
2008/2009
423. Nazirah binti Hassan
870819-23-5748
Sarjana Muda Sains Sosial
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Sabah
2009/2010
424. Sophia Marie Chung Suet Wan
860826-14-5100
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2009/2010
425. Nurrashidah binti Arifin
850124-10-5263
Sarjana Muda Syariah
(Syariah dan Undang-Undang)
Universiti Malaya
2009/2010
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
426. Benjamin Ong Jia Ming
870731-14-5553
Sarjana Muda Sains
(ekologi & Biodiversiti)
Universiti Malaya
2009/2010
427. Mohd Abd Hafiz bin Zakaria
851020-04-5245
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kepujian) (Kej. Alam Sekitar)
Universiti Malaysia Perlis
2009/2010
428. Tan Cheng Yau
861015-33-5351
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kepujian) (Kej. Alam Sekitar)
Universiti Malaysia Perlis
2009/2010
429. Faizal bin Miskam
850115-14-5623
Sarjana Muda Sains Gunaan
(Teknologi Maritim)(Cemerlang)
Universiti Malaysia Terengganu
2009/2010
430. Wong Shu Kuan
870302-35-5122
Sarjana Muda Sains
(Biologi Marin)(Cemerlang)
Universiti Malaysia Terengganu
2009/2010
431. Nur Izzati binti Amir Hamzah
871117-07-5182
Sarjana Muda Sains Gunaan
(Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2009/2010
432. Ramanathan a/l A.M.N. Thiagarajan
870526-56-5401
Sarjana Muda Perakaunan
(Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2009/2010
433. Bahrun bin Mohd Shakir
870325-49-5005
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Universiti Malaysia Pahang
2009/2010
434. Lim Jo Ann
860912-56-6470
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Universiti Malaysia Pahang
2009/2010
435. Mohd Nor Irman bin Sulaiman
860903-33-6075
Sarjana Muda Sains Komputer
(Pengurusan Pengkalan Data)
Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2009/2010
436. Kwan Wai Loon
861126-43-6331
Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan
(Bahan Kejuruteraan)
Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2009/2010
437. Aliya binti Mohamed Firdous
860524-35-5022
Sarjana Muda Pengajian Sunnah
Dengan Pengurusan Maklumat
Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2009/2010
438. Nik Nora Asmira bt Nik Lah
871101-29-5332
Sarjana Muda Kaunseling
Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2009/2010
439. Norrul Aikma binti Mohamed
870321-56-5168
Sarjana Muda Kaunseling
Dengan Kepujian
(Program Kaunseling)
Universiti Malaysia Sarawak
2009/2010
440. Shamini a/p Krishnan
871107-38-5304
Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian
(Pembangunan Sumber Manusia)
Universiti Malaysia Sarawak
2009/2010
441. Muhammad Yazdaan bin Mohammad Aris
870816-11-5775
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2009/2010
442. Woon Kok Sin
860927-56-6377
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2009/2010
443. Danial bin Abdul Rahman
870330-14-5237
Sarjana Muda Undang-Undang
(Kepujian)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2009/2010
444. Nor Diyana binti Abd Rahman
870323-08-5440
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2009/2010
445. Siti Habibah binti Juddin
860321-12-5438
Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2009/2010
446. See Yuin Lee
870908-14-5226
Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2009/2010
447. Andi Tamsang binti Andi Kele
860305-12-5710
Sarjana Muda Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Satu
(Pengurusan Perhotelan)
Universiti Malaysia Sabah
2009/2010
448. Rebecca Sylvia Phang
860811-52-5872
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2009/2010
449. Nik Normunira binti Mat Hassan
860816-29-5324
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2009/2010
450. Mohd Fuad @ Sia Chai Fuat
860904-49-5107
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2009/2010
451. Rahimah binti Roslan
881016-08-5527
Sarjana Muda Sains (Kepujian)
(Sains Aktuari)
Universiti Teknologi MARA
2009/2010
452. Jasmine anak Jain
870808-52-6398
Sarjana Muda Pendidikan
Dengan Kepujian Sains (Kimia)
Universiti Teknologi MARA
2009/2010
453. Nurul Shazini binti Ramli
870220-11-5168
Sarjana Muda Sains
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Universiti Putra Malaysia
2009/2010
454. Lau Cin Dee
871229-14-5384
Sarjana Muda Ekonomi
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Universiti Putra Malaysia
2009/2010
455. Ayu binti Abdul Rahman
820627-02-5660
Sarjana Muda Matematik Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2009/2010
456. Stephanie Ng-Hao
861203-56-5330
Sarjana Muda Pemasaran
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2009/2010
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
457. Nurul Illyana binti Mohamad
871023-12-5054
Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2010/2011
458. Angeline a/p Veren
870903-08-5263
Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2010/2011
459. Khaddraa binti Rajuli
891215-13-6370
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian
(Pembangunan Sumber Manusia)
Universiti Malaysia Sarawak
2010/2011
460. Chua Kim Eng
860204-13-5354
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
Universiti Malaysia Sarawak
2010/2011
461. Hasrul Reeza bin Mustaffa
860424-38-6243
Sarjana Muda Sains Komputer
(Kejuruteraan Perisian) Kelas Pertama
Universiti Malaysia Pahang
2010/2011
462. Mohamad Nazrin Kooy bin Mohd Daniel Kooy
890820-07-5401
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
Kelas Pertama
Universiti Malaysia Pahang
2010/2011
463. Nadiah binti Mohd Aris
880609-02-5178
Sarjana Muda Sains Gunaan
(Keusahawanan Teknologi Pertanian)
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2010/2011
464. Chan Khar Hor
860724-38-6309
Sarjana Muda Keusahawanan (Perdagangan)
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2010/2011
465. Norsima Nazirah binti Sidek
880726-11-5738
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kej. Elektronik Bioperubatan)
Universiti Malaysia Perlis
2010/2011
466. Khor Kang Nan
880602-35-5377
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kej. Mikroelektronik)
Universiti Malaysia Perlis
2010/2011
467. Siti Fatimah binti Abu Hussain
860119-07-5078
Sarjana Muda Perubatan
Sarjana Muda Pembedahan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2010/2011
468. Najwa binti Rosli
880804-01-5362
Sarjana Muda Undang-Undang
Sarjana Muda Pembedahan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2010/2011
469. Elmy binti Talip
830801-12-5608
Sarjana Muda Sains Komputer
Universiti Putra Malaysia
2010/2011
470. Ong Ban Shui
870224-07-5239
Sarjana Muda Sains (Sains Bioperubatan)
Universiti Putra Malaysia
2010/2011
471. Ainol Basirah binti Abdul Wahab
880520-06-5720
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2010/2011
472. Mohd Nazrul bin Katek
880221-06-5659
Sarjana Muda Syariah
(Syariah dan Ekonomi)
Universiti Malaya
2010/2011
473. Ng Rong Xiang
870125-01-5409
Sarjana Muda Perubatan dan
Sarjana Muda Pembedahan
Universiti Malaya
2010/2011
474. Azad Anugerah bin Ali Rasol
880103-23-5047
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2010/2011
475. Liew Chee Ing
881121-13-5079
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2010/2011
476. Mohammad Rahim bin Kamaluddin
870319-08-6213
Sarjana Muda Sains (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2010/2011
477. Karen Voon Kai Rou
860722-52-6072
Sarjana Muda Doktor Pergigian
Universiti Sains Malaysia
2010/2011
478. Nurul Aina binti Hamdan
870620-01-5588
Sarjana Muda Pendidikan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2010/2011
479. Chin Wei Hoong
880827-08-5857
Sarjana Muda Kewangan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2010/2011
480. Tengku Teh Mariah binti Tengku Jewa
841031-02-5590
Sarjana Muda Kaunseling
Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2010/2011
481. Cheah Jun Hwa
881119-10-5217
Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran
Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2010/2011
482. Melati binti Mahmud
871231-05-5564
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
Universiti Teknologi MARA
2010/2011
483. Siti Nur Kamaliah binti Kamarudin
870827-10-5580
Sarjana Muda Sains (Kepujian)
Sistem Cerdas
Universiti Teknologi MARA
2010/2011
484. Mohd Saiful Izzat bin Mat Zahari
880418-29-5191
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik
Dengan Kepujian (BEKM)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2010/2011
485. Wong Kok Hong
870727-08-5463
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik
(Kejuruteraan Komputer)
Dengan Kepujian (BENC)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2010/2011
486. Faisal bin Sheikh Khalid
870122-23-5385
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2010/2011
487. Navinderjeet Singh a/l Gurder Singh
871003-14-6261
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2010/2011
488. Mohd Shahrul Faizie bin Zaini
861110-23-5367
Sarjana Muda Da’wah dan Pengurusan Islam
Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2010/2011
489. Muhamad Firdaus bin Ab Rahman
861218-35-5563
Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa
Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2010/2011
490. Salmiahwati binti Djafar
881101-49-5202
Sarjana Muda Sains Sosial
Dengan Kepujian (Sejarah)
Universiti Malaysia Sabah
2010/2011
491. Chong Pui Lai
870608-08-5612
Sarjana Muda Sains Pertanian
Dengan Kepujian (Pengeluaran Tanaman)
Universiti Malaysia Sabah
2010/2011
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
492. Mohamad Suffyan bin Mohd Daim
890428-01-5199
Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2011/2012
493. Chong Kang Wen
881021-52-5213
Sarjana Muda Bahasa Cina Dengan Pendidikan
Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2011/2012
494. Samsuri bin Nasrudi
880202-10-5459
Sarjana Muda Sains Komputer
(Sistem Komputer & Rangkaian)
Universiti Malaysia Pahang
2011/2012
495. Kanchana a/p Munisamy
880501-08-5806
Sarjana Muda Pengurusan Projek
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Pahang
2011/2012
496. Ahmad Zaim bin Azizool Arif
890530-14-5643
Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2011/2012
497. Ahmad Arshad bin Ezhar
870503-10-5015
Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2011/2012
498. Azlan Shah bin Abdul Jalil
890419-10-5563
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2011/2012
499. Divya a/p Vanoh
880820-01-5370
Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2011/2012
500. Nursyuhaidah binti Mohd Kadri
890519-14-5204
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Universiti Putra Malaysia
2011/2012
501. Elaine Chin Jinfeng
880322-52-5300
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
Universiti Putra Malaysia
2011/2012
502. Kazimah binti Roslan
900303-13-5038
Sarjana Muda Keusahawanan (Pelancongan)
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2011/2012
503. Wong Hie Ling
880929-13-5018
Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli)
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2011/2012
504. Nor Syahirah Izzati binti Foozi
891212-02-5472
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kej. Elektronik Bioperubatan)
Universiti Malaysia Perlis
2011/2012
505. Chong Hui Ling
890129-02-5506
Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian)
(Perniagaan Antarabangsa)
Universiti Malaysia Perlis
2011/2012
506. Norsyafikah Asyilla binti Nordin
900801-06-5386
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian
(Kimia Sumber)
Universiti Malaysia Sarawak
2011/2012
507. Fong Pui Kwan
890915-08-5776
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian
(Sains Kognitif)
Universiti Malaysia Sarawak
2011/2012
508. Azimah binti Ahmad
900924-14-6194
Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia
Pertahanan Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2011/2012
509. Muhammad Syahir bin Badruddin
891126-08-5153
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Komunikasi)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2011/2012
510. Wan Nur Syazwana binti Wan Mohd Azmi
880625-11-5608
Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2011/2012
511. Chang Mun Keat
890318-14-6139
Sarjana Muda Kewangan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2011/2012
512. Mohd Naufal bin Mohd Tarmizi
880823-85-5017
Sarjana Muda Syariah Dan Undang-Undang
Lulus Dengan Kepujian (Cemerlang)
Universiti Malaya
2011/2012
513. Yee Lee Ling
880726-43-5504
Sarjana Muda Sains Lulus Dengan Kepujian
(Cemerlang)
Universiti Malaya
2011/2012
514. Athirah binti Mohd Anuar
890605-08-5498
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
(Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2011/2012
515. Arththi Sathananthar
891231-11-5406
Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian
(Cemerlang) (Pengajian Sastera Dalam Bahasa Inggeris)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2011/2012
516. Wan Ahmad Hazman bin Wan Daud
890904-14-5243
Sarjana Muda Sains Kepujian Kelas Pertama
(Pentadbiran Dan Pembangunan Tanah)
Universiti Teknologi Malaysia
2011/2012
517. Tan Siew Yan
880219-56-5478
Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum
(Kepujian Kelas Pertama)
Universiti Teknologi Malaysia
2011/2012
518. Shahzada Khan bin Nawab Khan
880426-08-7237
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
(Kepujian Kelas Pertama)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2011/2012
519. Ng Boon Joo
880226-10-5795
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
(Kepujian Kedua Tinggi)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2011/2012
520. Khairul Nabilah binti Zainul Ariffin
880709-02-5378
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik
(Kepujian) (Kejuruteraan Komputer)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2011/2012
521. Loganesh a/l S Sivabalan
871203-14-5757
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(Pembangunan Perisian)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2011/2012
522. Nur Thara Atikah binti Zainal
890528-12-5598
Sarjana Muda Perniagaan
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Sabah
2011/2012
523. Daisy Wendy Pau
871225-52-5670
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Sabah
2011/2012
524. Mohamed Ackiel Mohamed
800629-71-5085
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
Mekanikal
Universiti Teknologi MARA
2011/2012
525. Mohd Nurhuari bin Yahya
900223-10-5015
Sarjana Muda Sains (Senibina)
Universiti Teknologi MARA
2011/2012
526. Amirah binti Ahmad Ajazi
880916-43-5038
Sarjana Muda Pengajian Quran Dan Sunnah
Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2011/2012
527. Nurul Hayati binti Chamhuri
870912-14-5544
Sarjana Muda Perubatan Dan Surgeri
Universiti Sains Islam Malaysia
2011/2012
528. Nur Amirah binti Yusoff
900305-03-6092
Sarjana Muda Sains Agroteknologi
(Teknologi Lepas Tuai) Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2011/2012
529. Teng Soon Wai
880320-05-5165
Sarjana Muda Sains (Sains Nautika Dan
Pengangkutan Maritim) Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2011/2012
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
530. Muhd Muzakkir Afiq bin Musa
900907-01-6187
Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan Dan Perdagangan)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2012/2013
531. Kong Ai Ling
890627-05-5564
Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua) Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2012/2013
532. Syamir Alihan bin Showkat Ali
890714-14-5605
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kejuruteraan Pembuatan)
Universiti Malaysia Perlis
2012/2013
533. Umahwathy a/p Sundararaju
880322-14-5420
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kejuruteraan Mikroelektronik)
Universiti Malaysia Perlis
2012/2013
534. Nurul Fatimah binti Abdul Basir
890524-11-5368
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
(Teknologi Gas)
Universiti Malaysia Pahang
2012/2013
535. Hee Chien Yee
900310-01-5640
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
(Elektronik)
Universiti Malaysia Pahang
2012/2013
536. Khairunnisa binti Mohd Hairuddin
901023-08-6432
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2012/2013
537. Mohd Shafiq bin Ruslan
T3012144
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Kuasa)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2012/2013
538. Suzanna binti Awang Bono
910612-87-5004
Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan
(Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2012/2013
539. Yong Bang Ming
890427-05-5535
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2012/2013
540. Abd. Aziz bin Rekan
881015-12-5619
Sarjana Muda Pendidikan Islam Lulus
Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2012/2013
541. Lock Li Ping
901125-01-5424
Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar)
Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2012/2013
542. Siti Zubaidah binti Mohamed Isa
890202-14-6276
Doktor Perubatan
Universiti Putra Malaysia
2012/2013
543. Boey Tze Zhou
890809-07-5291
Bacelor Sains Pertanian
Universiti Putra Malaysia
2012/2013
544. Mohd Solehin bin Mohd Nasir
890220-01-5763
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2012/2013
545. Ng Yee Lin
890819-14-6356
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi
(Pembinaan) Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2012/2013
546. Nur Syakina binti Jamali
900728-14-6074
Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian
(Kejuruteraan Kimia)
Universiti Malaysia Sarawak
2012/2013
547. Leong Sin Ye
900622-08-5322
Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
Universiti Malaysia Sarawak
2012/2013
548. Nurshazweena binti Kamarudin
910525-14-6380
Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian
(Pembangunan Manusia) [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2012/2013
549. Chin Chuin Hao
900402-05-5543
Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian
(Kejuruteraan Mekanikal) [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2012/2013
550. Sarah binti Alfakhri
901111-14-6212
Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian)
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2012/2013
551. Chan Kar Mun
890916-14-6622
Sarjana Muda Teknologi Kreatif
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2012/2013
552. Raveca ak Ridi
890412-06-5538
Sarjana Muda Kaunseling Cemerlang
Universiti Malaysia Terengganu
2012/2013
553. Ng Bee Yin
900910-08-5888
Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan Dan
Pengurusan Biodiversiti)[Cemerlang]
Universiti Malaysia Terengganu
2012/2013
554. Norezmi binti Md Jamal
890708-04-5042
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik
(Elektronik Industri) Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2012/2013
555. Thomas Ding
891111-08-5687
Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian)
(Elektronik Industri) Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2012/2013
556. Mohd Farith bin Zainudin
900730-01-5081
Sarjana Muda Sains (Kepujian)
(Pengurusan Hotel)
Universiti Teknologi MARA
2012/2013
557. Nur Hayati binti Jasmin
900426-12-6350
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan
(Kepujian)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2012/2013
558. Nurul Farhana Mustafa
880421-08-6462
Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2012/2013
559. Nurul Atiqah binti Ab Raji
881016-26-5082
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2012/2013
560. Aziza binti Mahmood
890227-08-5326
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2012/2013
561. Yap Sze Yong
890721-10-5345
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2012/2013
562. Muhammad Zaim bin Razak
901013-04-5645
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian
(Matematik Kewangan) Kelas Pertama
Universiti Sains Islam Malaysia
2012/2013
563. Mohd Nizwan bin Musling
880803-01-5221
Sarjana Muda Bahasa Arab Dan Komunikasi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Islam Malaysia
2012/2013
564. Yusanani binti Yushak
680715-07-5682
Sarjana Muda Komunikasi
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Utara Malaysia
2012/2013
565. Wee Hin Shion
890502-07-5545
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi
Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Utara Malaysia
2012/2013
566. Nur Syazwani binti Yussof
900705-12-5510
Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian
(Pendidikan Dengan Sains) Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2012/2013
567. Jong Lin Wei
901018-13-6474
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian
(Bioteknologi) Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2012/2013
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
568. Mohd Fathil bin Mohd Ismail
911230-08-6071
Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian)
Bioteknologi Industri Kelas Pertama
Universiti Malaysia Pahang
2013/2014
569. Saravanan a/l Jayakumar
900606-08-5867
Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian)
Bioteknologi Industri Kelas Pertama
Universiti Malaysia Pahang
2013/2014
570. Mohd Raziman bin Abd Rahman
900330-01-6253
Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2013/2014
571. Sharon Ong Yong Yee
891119-13-5714
Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan Dan
Perdangangan) Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2013/2014
572. Zulazreen bin Wazir
900113-08-5439
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kejuruteraan Sistem Elektrik)
Universiti Malaysia Perlis
2013/2014
573. Yew Long Tat
901227-07-5655
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kejuruteraan Elektronik Industri)
Universiti Malaysia Perlis
2013/2014
574. Izhar Mustaqin bin Madisa
920612-08-5167
Sarjana Muda Sains Seni Bina Lulus Dengan
Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2013/2014
575. Lim Dwei Wen
910318-01-6006
Sarjana Muda Ekonomi Lulus Dengan Kepujian
(Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2013/2014
576. Muhammad Nur A’dnan bin Abu Bakar
910603-14-5851
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa
Industri) Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2013/2014
577. Tayalan a/l Manoharan
880502-08-5795
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal-Bendalir)
Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2013/2014
578. Azlan bin Ahmad
891129-08-5239
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2013/2014
579. Wong Chee Fei
900919-08-5809
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2013/2014
580. Nur Atif binti Zaidi
900705-14-5036
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik – Komputer
Dan Maklumat
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2013/2014
581. Masirah binti Zinol Abidin
900808-02-5424
Sarjana Muda Perakaunan Kewangan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2013/2014
582. Nurul Iman binti Mohamad Anuar Kamal
900516-02-5422
Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian
(Pengajian Arab Dan Tamadun Islam) [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2013/2014
583. Surendra Ananth a/l Anandaraju
901102-10-5179
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
[Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2013/2014
584. Mohamad Redzuan Ahmad Jakil
910526-01-5171
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum) Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
2013/2014
585. Quah Zhi Yong
900116-07-5455
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia) Dengan
Kepujian
Universiti Teknologi Malaysia
2013/2014
586. Ana Masara binti Ahmad Mokhtar
910928-14-6334
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
Universiti Putra Malaysia
2013/2014
587. Sugentiran a/l Mane
881201-08-6027
Bacelor Sains Komputer
Universiti Putra Malaysia
2013/2014
588. Eliyana binti Hairuddin
900812-14-5824
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
Universiti Teknologi MARA
2013/2014
589. Muhammad Naguib bin Khaidzir
910617-14-6089
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
Kewangan
Universiti Teknologi MARA
2013/2014
590. Mohamad Zulhilmy bin Abd Manan
920130-08-6191
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian
Pembangunan Sumber Manusia
Universiti Malaysia Sarawak
2013/2014
591. Bong Kee Kai
910127-13-5037
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian Bioteknologi
Sumber
Universiti Malaysia Sarawak
2013/2014
592. Muhammad Aimaan bin Mastahir
No. Tentera : 3012996
Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas)
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2013/2014
593. Rafika Norhidayu binti Rosdi
No. Tentera : 3013164
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2013/2014
594. Nurul Syafiah binti Abd Naeeim
920805-07-5416
Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2013/2014
595. Soh Sin Siang
901003-01-6103
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2013/2014
596. Muhammad Iqmal Hisham b Kamaruddin
911103-08-5439
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2013/2014
597. Noor Syuhadah binti Sudiro
910909-10-5836
Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2013/2014
598. Nur Sauri bin Yahaya
890412-02-5181
Sarjana Muda Multimedia Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2013/2014
599. Tay Yang Sun
900325-07-5363
Sarjana Muda Pemasaran Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2013/2014
600. Nurul Arina Raihan binti Che Azmi
880920-11-5694
Sarjana Muda Kaunseling
Universiti Malaysia Terengganu
2013/2014
601. Lim Ying Wei
910204-05-5058
Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)
Universiti Malaysia Terengganu
2013/2014
602. Ahmad Hanafi bin Sulong
911024-11-6145
Sarjana Muda Produksi Dan Kesihatan Haiwan Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2013/2014
603. Vivian Lam Shi Wei
900105-08-5834
Sarjana Muda Rekabentuk Perindustrian Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2013/2014
604. Muhammad Yusuf bin Mohd Sobery
920124-09-5163
Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian
(Psikologi Industri Dan Organisasi) Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2013/2014
605. Kimberley Yap Chun Yeng
911030-10-5434
Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian
(Perniagaan Antarabangsa) Kelas Satu
Universiti Malaysia Sabah
2013/2014
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
606. Nur Hazlizan binti Sulaiman
900727-10-6134
Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Malaysia Kelantan
2013/2014
607. Sathish Kumar a/l Velayuthan
900131-05-5057
Sarjana Muda Keusahawanan (Pelancongan)
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2013/2014
608. Enna Syazwannie binti Juhari
920327-11-5232
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kejuruteraan Biosistem)
Universiti Malaysia Perlis
2014/2015
609. Chua Seng Wei
910709-04-5437
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
(Kejuruteraan Biosistem)
Universiti Malaysia Perlis
2014/2015
610. Mohamad Arif bin Muahzim
911016-01-5483
Sarjana Muda Keselamatan Dan Kesihatan
Pekerjaan Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaysia Pahang
2014/2015
611. Ng Teck Huai
911110-01-6749
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
Kelas Pertama
Universiti Malaysia Pahang
2014/2015
612. Alif Syazani bin Leman
910203-08-6135
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2014/2015
613. Cheong Kah Hao
910126-10-5071
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2014/2015
614. Mohammad Firdaus bin Norazman
890222-05-5179
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik
(Elektronik Industri) Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2014/2015
615. Shamala a/p Vadivelu
910702-10-5548
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan)
Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2014/2015
616. Ju Ariana binti Ibrahim
910916-10-5068
Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian Dengan
Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2014/2015
617. Loh Sook Fun
911122-08-5020
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2014/2015
618. Mohd Norazizi bin Samsudain
910812-01-5287
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian)
(Bahasa Melayu Komunikasi Profesional)
Universiti Teknologi MARA
2014/2015
619. Nur Syafiqah binti Shuib
920521-02-5548
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
Universiti Teknologi MARA
2014/2015
620. Thomas Chandan Anak Galong
910814-13-5717
Sarjana Muda Sastera (Sejarah) Lulus Dengan
Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2014/2015
621. Soo Alvin
920115-04-5017
Sarjana Muda Perakaunan Lulus Dengan Kepujian
(Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2014/2015
622. Soo Alvin
920115-04-5017
Sarjana Muda Perakaunan Lulus Dengan Kepujian
(Dengan Cemerlang)
Universiti Kebangsaan Malaysia
2014/2015
623. Lilian Lee
911026-10-5976
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
[Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2014/2015
624. Muhammad Noor Yassin bin Mohd Yusof
910221-08-5267
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Elektronik)
Universiti Teknologi Malaysia
2014/2015
625. Foo Shi Hao
920818-12-6227
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal Industri)
Universiti Teknologi Malaysia
2014/2015
626. Anis Afiqah binti Ab Aziz
921125-01-6214
Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan
Mekanikal Dan Pembuatan)
Universiti Malaysia Sarawak
2014/2015
627. Shantini a/p Ravichandar
921024-08-6264
Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kimia Sumber)
Universiti Malaysia Sarawak
2014/2015
628. Mohd Asyraf bin Mohd Asli
910913-06-5099
Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur)
Universiti Malaysia Terengganu
2014/2015
629. Tan Celina
921020-02-5798
Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
Universiti Malaysia Terengganu
2014/2015
630. Muhammad Azhaziq bin Mohd Azlan Goh
921020-02-5798
Sarjana Muda Sains Komputer Kepujian
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2014/2015
631. Mohd Akashah bin Mohamad Yusof
920211-02-5593
Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa Dan
Kesusasteraan Arab) Kepujian
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2014/2015
632. Farzana binti Zulkifli
911012-07-5016
Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan Dengan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2014/2015
633. Yap Wei Huan
911021-08-5267
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Logistik &
Pengangkutan) Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
2014/2015
634. Lt. M Aisyahira binti Melan
921230-01-6726
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2014/2015
635. Lt. M Chin Soon Phin
920617-07-5259
Sarjana Muda Teknologi Maritim Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2014/2015
636. Mohd Taqwudin bin Mohd Yazid
910905-12-6453
Sarjana Muda Bahasa Arab Dan Komunikasi Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2014/2015
637. Amarul Arief bin Mohd Shuhaimi
901018-14-5709
Sarjana Muda Da’wah Dan Pengurusan Islam Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2014/2015
638. Ermelia Rohayu binti Ramlan
901018-14-5709
Bacelor Sains Pertanian
Universiti Putra Malaysia
2014/2015
639. Ng Geok Lim
910503-10-5334
Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Putra Malaysia
2014/2015
640. Fatin Fadwana binti Mhd Safingi
920220-01-6242
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2014/2015
641. Sathish Rao a/l Appalanaidu
911107-08-6295
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2014/2015
642. Ahmad Faiz bin Azar
921226-14-6405
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2014/2015
643. Chiam Swin Haur
911019-07-5369
Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2014/2015
644. Asfarina binti Ismail
920606-01-5808
Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli)
Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2014/2015
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
645. Goh Soon Heng
900204-04-5133
Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Malaysia Kelantan
2014/2015
646. Mohd Haiqal bin Abu Bakar
910803-01-5373
Sarjana Muda Kewangan Islam Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Sabah
2014/2015
647. Kong Choi Yan
910110-14-5730
Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian
(Pengeluaran Tanaman)
Universiti Malaysia Sabah
2014/2015
648. Farhana binti Othman
921104-10-6296
Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2015/2016
649. Devi a/p Nallappan
921012-10-6272
Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2015/2016
650. Ahmad Najmi bin Amerhaider Nuar
900218-04-5345
Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Web) Dengan Kepujian
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2015/2016
651. Teo Yen Bin
921103-01-6547
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2015/2016
652. Sofea binti A Ghani
940104-10-5940
Sarjana Muda Sains (Matematik Aktuari Dan Kewangan) Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2015/2016
653. Tham Kuen Wei
930603-08-6167
Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2015/2016
654. Muhammad Adam bin Hamidon
920614-06-5493
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Perhubungan)
Universiti Malaysia Perlis
2015/2016
655. Tinesha a/p Selvaraj
920902-01-5116
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bahan)
Universiti Malaysia Perlis
2015/2016
656. Adlina Atikah binti Amran
931022-14-6808
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
Universiti Teknologi MARA
2015/2016
657. Aneesah binti Adam
910803-13-5332
Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
Universiti Teknologi MARA
2015/2016
658. Emylia Atika binti Mohd Rostam
930526-01-5022
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Universiti Putra Malaysia
2015/2016
659. Hew Khai Shin
921017-05-5582
Bacelor Sains Dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
2015/2016
660. Nuramalina binti Abd Rahman
920128-14-5332
Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2015/2016
661. Chan Jun Ling
921102-07-5158
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2015/2016
662. Lt Muda Nur Elliza binti Ishak
930323-14-6620
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Kuasa)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2015/2016
663. PKDT Lim Shimri
No. Tentera : 3012928
Sarjana Muda Doktor Perubatan
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2015/2016
664. Mohammad Faizol bin Mohamed Khan
920829-10-5325
Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2015/2016
665. Chan Weng Hong
921006-14-6761
Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) Dengan Kepujian Kelas Satu
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2015/2016
666. Nurul Fatihah binti Amir
930709-11-5042
Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kaunseling)
Universiti Malaysia Sarawak
2015/2016
667. Hee Han Li
930412-13-5448
Sarjana Muda Dengan Kepujian (Perakaunan)
Universiti Malaysia Sarawak
2015/2016
668. Mohd Akbal Qamas bin Abdul Basir
941224-11-5187
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2015/2016
669. Koh Chee Teck
920831-14-5449
Doktor Perubatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
2015/2016
670. Nur Firda Ayu binti Jamal
920117-14-5572
Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2015/2016
671. Muhammad Hasan Hilmi bin Hassan Shukri
910124-10-5289
Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Fiqh Usul Fiqh) Kepujian
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2015/2016
672. Nurjannatul Naim binti Kamaruddin
940213-08-5336
Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
Universiti Malaysia Terengganu
2015/2016
673. Lew Huey Wern
921124-14-5196
Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan)
Universiti Malaysia Terengganu
2015/2016
674. Mohd Khairul Nizam bin Suhaimin
930425-13-6079
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2015/2016
675. Ong Sze Mun
920525-14-6152
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2015/2016
676. Mohd Hijan bin Mohd Razali
941020-02-5569
Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2015/2016
677. Benedict Weerasena a/l Samarasena
920531-07-5063
Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2015/2016
678. Mohd Anas bin Asalem
930116-14-6839
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum) Dengan Kepujian
Universiti Teknologi Malaysia
2015/2016
679. Ooi Ennie
930314-07-5488
Sarjana Muda Psikologi Dengan Pembangunan Sumber Manusia Dengan Kepujian
Universiti Teknologi Malaysia
2015/2016
680. Hanisah binti Hassan
910625-10-5180
Sarjana Muda Perubatan Dan Surgeri
Universiti Sains Islam Malaysia
2015/2016
681. Muhammad Syah Fahmi bin Zainal
930814-01-6273
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Aktuari Dan Pengurusan Risiko)
Universiti Sains Islam Malaysia
2015/2016
682. Siti Aissah binti Mad Ali
921228-10-5092
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Pahang
2015/2016
683. Lee Chien Xiang
921105-06-5959
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Malaysia Pahang
2015/2016
684. Mohammad Muzammil bin Mohd Nazli
930807-02-5331
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2015/2016
685. Foo Fang Yuan
920812-06-5080
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2015/2016
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
686. Nurul Jannah binti Sulaiman
930708-12-5142
Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Perancangan Dan Pembangunan)
Universiti Malaysia Sabah
2015/2016
687. Low Kien Yong
920707-14-5441
Sarjana Muda Sains Makanan Dengan Kepujian (Sains Makanan Dan Pemakanan)
Universiti Malaysia Sabah
2015/2016
688. Muhammad Adam bin Zakaria
930616-02-5419
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
Universiti Teknologi MARA
2016/2017
689. Nurfatihah binti Mazlan
920321-14-5422
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
Universiti Teknologi MARA
2016/2017
690. Nur Annashuha binti Zakry
940622-14-5598
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) (Proses Kimia Industri
Universiti Malaysia Perlis
2016/2017
691. Cheng Beng Tatt
930409-07-5237
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Rangkaian Komputer)
Universiti Malaysia Perlis
2016/2017
692. Siti Zahriah binti Mohd Yusof
880809-01-5716
Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup) Dengan Kepujian
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2016/2017
693. Fakhrullah Wong bin Muhammad Riduan Wong
941209-13-5673
Sarjana Muda Seni Persembahan (Tari) Dengan Kepujian
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2016/2017
694. Mohamad Shamir Fikri bin Mohd Salleh
930705-10-5613
Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2016/2017
695. Ivy Joy Toh Joy Lynn
920213-11-5672
Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Malaysia Kelantan
2016/2017
696. Emira Izzati binti Abdul Aziz
950704-14-6104
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
Universiti Malaysia Sarawak
2016/2017
697. Tan Yao Xiong
930705-08-5157
Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kaunseling)
Universiti Malaysia Sarawak
2016/2017
698. Mohammad Farid bin Abdul Talib
931001-08-6287
Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2016/2017
699. Muhammad Fauzan bin Abdul Hamid
920722-14-5247
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
Universiti Sultan Zainal Abidin
2016/2017
700. Abdul Aziz bin Ramlee Sau
950428-04-5285
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi Tumbuhan) [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2016/2017
701. Choo Wen Chun
930206-10-5213
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2016/2017
702. Farah Waheeda binti Arshad
940127-05-5026
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum) Dengan Kepujian
Universiti Teknologi Malaysia
2016/2017
703. Josiah Wong Siew Kai
941006-13-6385
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum) Dengan Kepujian
Universiti Teknologi Malaysia
2016/2017
704. Muhammad Hariz bin Mohd Sharif
930922-14-6403
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2016/2017
705. Tan Tee How
930128-07-5169
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2016/2017
706. Norsyamira binti Mohd Firdaus
941026-14-6994
Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2016/2017
707. Thachnatharen a/l Nagarajan
950427-05-5449
Sarjana Muda Teknologi Maritim
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2016/2017
708. Siti Aisyah binti Mohd Ramli
930314-06-5386
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2016/2017
709. Muhammad Adli bin Amirullah
931106-14-6565
Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2016/2017
710. Nur Akma binti Mohd Dali
930918-02-6054
Sarjana Muda Syariah Dan Undang-Undang Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2016/2017
711. Khaulah binti Mohamad Adi
940320-09-5038
Sarjana Muda Dakwah Dan Pengurusan Islam Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2016/2017
712. Ahmad Nawawi bin Mohd Amin
910110-10-5077
Sarjana muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2016/2017
713. Tan Wei Chiang
931005-08-6399
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2016/2017
714. Nurul Ain binti Ismail
931202-01-5098
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
Universiti Putra Malaysia
2016/2017
715. Eow Shiang Yen
931120-14-6561
Bacelor Sains (Pemakanan Dan Kesihatan Komuniti)
Universiti Putra Malaysia
2016/2017
716. Nur Syahirah binti Ahmad Bastari
940902-14-6480
Sarjana Muda Kerja Sosial (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2016/2017
717. Chan Fung Han
940317-08-6309
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2016/2017
718. Muhammad Asyraf Afif bin Ramli
910406-10-5869
Sarjana Muda Kaunseling
Universiti Malaysia Terengganu
2016/2017
719. Malvindran a/l Ravie
930914-10-6487
Sarjana Muda Sains (Sains Nautika Dan Pengangkutan Maritim)
Universiti Malaysia Terengganu
2016/2017
720. Siti Rahmah binti Rahim
930706-14-5406
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
Universiti Malaysia Pahang
2016/2017
721. Foo Weng Kar
930712-07-5141
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Pahang
2016/2017
722. Siti Izyan binti Mohd Safuan
940518-01-5080
Sarjana Muda Falsafah, Undang-Undang Dan Perniagaan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2016/2017
723. Lok Pik Yin
931209-14-5274
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Statistik Industri)
Universiti Utara Malaysia
2016/2017
724. Mimi Nur Atifah binti Ahmad Daud
940818-12-5302
Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sabah
2016/2017
725. Tan Chia Li
941004-01-5686
Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Kewangan Dan Perbankan)
Universiti Malaysia Sabah
2016/2017
726. Nur Hana binti Mohamed Ariffin
940701-14-6222
Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Dan Pengurusan Maklumat)
Universiti Malaya
2016/2017
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
727. Loh Chee Keen
930315-10-6207
Sarjana Muda Ekonomi Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2016/2017
728. Fahizan bin Mahmud
950113-13-5753
Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Mekanikal Dan Pembuatan)
Universiti Malaysia Sarawak
2017/2018
729. Kong En Yie
940922-08-6550
Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
Universiti Malaysia Sarawak
2017/2018
730. Nor Syafirah binti Abdul Samat
930706-01-5572
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
Universiti Teknologi MARA
2017/2018
731. Zainal Abidin bin Norhazam
940626-01-6355
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Dan Pengurusan Perladangan)
Universiti Teknologi MARA
2017/2018
732. Izzuddin bin Aman Shah
950311-05-5519
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanik) Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2017/2018
733. Chong Jing Sheng
950115-12-5153
Sarjana Muda Sains (Matematik Aktuari Dan Kewangan) Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2017/2018
734. Siti Yuhannis binti Ahmad Hady
941103-13-6424
Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2017/2018
735. Sheryl Wong Xin You
940309-12-6454
Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2017/2018
736. Muhamad Azfar bin Ahmad
920602-08-6895
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2017/2018
737. Jacquelyne Anne Boudeville
940623-10-6064
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2017/2018
738. Muhamad Amir bin Zainudin
940619-11-5677
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (Dengan Kepujian)
Universiti Sultan Zainal Abidin
2017/2018
739. Ong Ying Qian
940109-06-5394
Sarjana Muda Dietetik Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2017/2018
740. Sharifah Fatimah binti Syed Mahusin
930217-06-5528
Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)[Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2017/2018
741. Jason Cheong Kah Lok
941008-08-6035
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2017/2018
742. Darwisy Shahidy bin Baharudin
930929-03-5191
Sarjana Muda Teknologi Kreatif Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2017/2018
743. Ng Kian Yiing
940502-02-5583
Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Malaysia Kelantan
2017/2018
744. Nur Rodiatul Raudah binti Mohamed Radzuan
950524-10-6092
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Dengan Kepujian) (Teknologi Robotik Dan Automasi)
Universiti Malaysia Perlis
2017/2018
745. Lau Teng Hui
940924-07-5839
Sarjana Muda Kejuruteraan (Dengan Kepujian) (Kejuruteraan Mikroelektronik)
Universiti Malaysia Perlis
2017/2018
746. Muhammad Zaim bin Azmi
941022-10-6303
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2017/2018
747. Tan Kok Sian
940816-08-5167
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2017/2018
748. Nur Hasnin binti Ahmad Raidin
941114-03-5194
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2017/2018
749. Mohamad Syafiq bin Mazli
940622-01-6083
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik-Komputer Dan Maklumat) (Kepujian)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2017/2018
750. Muhammad Asyraf bin Muhammad Rizal
961202-10-5437
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
Universiti Putra Malaysia
2017/2018
751. Tan Kang Wei
950124-08-5827
Bacelor Sains (Dietetik)
Universiti Putra Malaysia
2017/2018
752. Mohammad Asyraf Adhwa Bin Masimen
961008-05-5333
Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
Universiti Malaysia Terengganu
2017/2018
753. Foo Tzen Yoong
951218-05-5017
Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam)
Universiti Malaysia Terengganu
2017/2018
754. Umi Zaidatul Azeera binti Mohd Nawi
950423-11-5512
Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian) Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Pahang
2017/2018
755. Joanne Bong Shan Shan
940803-13-5436
Sarjana Muda Pengurusan Projek Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Pahang
2017/2018
756. Muhamad Azlan Shah bin Adnan
950619-07-5241
Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) & Geofizik
Universiti Sains Malaysia
2017/2018
757. Ngoi Hui Chien
951015-08-5697
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2017/2018
758. Zakeyyah Zabarjad binti Mohd Said
931226-10-5928
Sarjana Muda Perubatan Dan Surgeri
Universiti Sains Islam Malaysia
2017/2018
759. Muhammad Syafiq bin Suhaimi
940714-01-6443
Sarjana Muda Undang-Undang Dan Syariah Dengan Kepujian
Universiti Sains Islam Malaysia
2017/2018
760. Nurzariyatul Syahirah binti Masrol
950723-04-6794
Sarjana Muda Sains (Geoinformatik)Dengan Kepujian
Universiti Teknologi Malaysia
2017/2018
761. Tan Boon Siang
940501-01-6239
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)Dengan Kepujian
Universiti Teknologi Malaysia
2017/2018
762. Noor Nahjiha binti Hussein
950629-02-5838
Sarjana Muda Falsafah, Undang-Undang Dan Perniagaan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2017/2018
763. Lee Pei Teng
940114-10-5266
Sarjana Muda Perbankan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2017/2018
764. Sarah Nur’ain binti Omar
960929-10-5484
Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2017/2018
765. Muhammad Sheikh Al-Sy’aidi bin Mohamed Ali
960101-08-6551
Sarjana Muda Teknologi Maritim
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
2017/2018
766. Muhammad Izzuddin bin Rumaling
960822-12-5637
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik Dengan Elektronik)
Universiti Malaysia Sabah
2017/2018
767. Wong Zhi Jian
950725-14-7093
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia Industri)
Universiti Malaysia Sabah
2017/2018
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
768. Nur Hanisah binti Basuan
970522-13-5410
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
Universiti Malaysia Sarawak
2018/2019
769. Shervin Leong Weng Ee
950904-14-6846
Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sarawak
2018/2019
770. Fatin Nur Afiqah binti Suris
960521-06-5474
Sarjana Muda Sains (Kepujian)Sains Aktuari
Universiti Teknologi MARA
2018/2019
771. Mohd Danial bin Jusoh
940103-11-5477
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
Universiti Teknologi MARA
2018/2019
772. Muhammad Madhi bin Mohd Budiman
941218-07-5481
Sarjana Muda Pengurusan Muamalat Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2018/2019
773. Lau Win Yei
960307-08-5116
Sarjana Muda Ukur Bahan Lulus Dengan Kepujian (Dengan Cemerlang)
Universiti Malaya
2018/2019
774. Siti Madihah binti Situah
950831-10-5962
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Dan Kewangan Islam) Dengan Kepujian
Universiti Malaysia Kelantan
2018/2019
775. Katty Lau Kai Qi
941208-01-7106
Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Malaysia Kelantan
2018/2019
776. Muhammad Syahdad Naquiyuddin Hadi bin Suhardi
951202-13-5151
Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2018/2019
777. Alexander Tan Wai Teng
950512-05-5259
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)
Universiti Sains Malaysia
2018/2019
778. Mohd Aswan bin Mohd Amin
950901-12-5169
Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi Dan Dakwah) Dengan Kepujian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2018/2019
779. Wan Alif Asyraf bin Wan Nor Ruddi
950313-06-5147
Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian
Universiti Sultan Zainal Abidin
2018/2019
780. Muhammad Naufal bin Adam
960728-01-6629
Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah Dengan Kepujian Kelas Kedua (Tinggi)
Universiti Tun Huseein Onn Malaysia
2018/2019
781. Ng Kah Mun
941010-14-5006
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Tun Huseein Onn Malaysia
2018/2019
782. Nur Athirah binti Rushami Zien
960521-02-5878
Sarjana Muda Falsafah, Undang-Undang Dan Perniagaan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2018/2019
783. Loh Mei Chwin
960722-07-5142
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
Universiti Utara Malaysia
2018/2019
784. Farahana binti Mohamed
920121-03-5106
Sarjana Muda Sains Bioperubatan Dengan Kepujian [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2018/2019
785. Nalina a/p Santhiran
961016-10-6188
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian [Cemerlang]
Universiti Kebangsaan Malaysia
2018/2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19