Senarai Penerima Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
1.
Suraiya bte Syed Mohamed Sarjana Muda Sastera 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1988/1989
2.
Yap Ping Sing Sarjana Muda Kejuruteraan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1988/1989
3.
Abdul Latiff bin Mohamed Sarjana Muda Perubatan danPembedahan
Universiti Kebangsaan Malaysia
1988/1989
4.
Nyew Eng Thiam @ Yew Eng Thiam Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1988/1989
5.
Hasenah bt. Ali Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Dua
Universiti Sains Malaysia
1988/1989
6.
Loo Chii Shian Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1988/1989
7.
Rumaya bt. Juhari Bacelor Sains (PembangunanManusia)
Universiti Pertanian Malaysia
1988/1989
8.
Teo Kim Lai Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Pertanian Malaysia
1988/1989
9.
Amat Taap bin Manshor Sarjana Muda Senibina 
DenganKepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1988/1989
10.
Yong Yun Chuan Sarjana Muda KejuruteraanElektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1988/1989
11.
Siti Alida John Abdullah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1988/1989
12.
Shiew Man Hon Sarjana Muda Ekonomi 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1988/1989
13.
Ida Madieha bt. Abdul Ghani Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1988/1989
14.
Sukhdev Singh s/o Surjit Singh Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1988/1989
15.
Tosiah bt. Sidi Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1989/1990
16.
Loh Jin Feei Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1989/1990
17.
Aidah binti Ahamed Sarjana Muda Sastera
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1989/1990
18.
Zulkifri bin