Kenyataan Akhbar

KENYATAAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA BERKENAAN DENGAN MESYUARAT MAJLIS RAJA-RAJA YANG KE-245

Mesyuarat Majlis Raja-raja Yang Ke-245 telah diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur pada 22 dan 23 Februari 2017 dan telah dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Semua Duli Yang Maha Mulia Raja-raja dan Tuan-tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri telah berangkat hadir kecuali Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, diwakili oleh Duli Yang Teramat Mulia Tunku Sallehuddin ibni Almarhum Sultan Badlishah, Raja Muda Kedah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, diwakili oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, Pemangku Raja Pahang dan Sultan Johor diwakili oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor. 2. Pada hari ini (Hari Yang Kedua), Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berangkat hadir di Mesyuarat Majlis. Majlis juga telah disembahkan taklimat terkini mengenai pertahanan Negara oleh YM Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Affandi Bin Raja Mohamed Noor (Panglima Angkatan Tentera) dan mengenai keselamatan oleh YDH. Tan Sri Dato’ Sri Khalid bin Abu Bakar (Ketua Polis Negara). Perkara-perkara mengenai pelantikan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, pelantikan Hakim-hakim Mahkamah Atasan, pelantikan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), pelantikan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP), Pengerusi Lembaga Pengelola Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK) dan Ahli-ahli Lembaga Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-raja dan Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri turut dibincangkan. Perkara mengenai Agama Islam, keputusan/pandangan hukum yang telah dipersetujui dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) dan pelantikan Ahli Dilantik Jawatankuasa Fatwa MKI juga dibincangkan dalam Mesyuarat tersebut.

Dikeluarkan oleh

Dato Sri Syed Danial bin Syed Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu pada 23 Februari 2017.