Misi

Mewujudkan suasana harmoni dalam memelihara kedaulatan institusi pemerintahan beraja bagi negeri-negeri beraja dan tidak beraja ke arah keselesaan hubungan pentadbiran.

Memelihara kedaulatan institusi pemerintahan beraja bagi negeri-negeri beraja sebagai sumber kekuasaan dan kewibawaan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri-negeri.