Objektif

Untuk membentuk dan menjadi penghubung mesra dan berbudaya antara pentadbiran istana negeri-negeri dengan kerajaan pusat khususnya mengenai perkara-perkara yang telah ditetapkan di bawah perlembagaan persekutuan dan hal ehwal agama Islam.