Bahan Rujukan (Penerbitan)

Bil
Judul
Penulis
Tahun Terbitan
Penerbit
Catatan
1.
A Century of The Conference of The Rulers 1897-1997


(Satu Abad Majlis Raja-Raja 1897-1997)
Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (Dato')
1997
Office of the Keeper of the Rulers' Seal, Kuala Lumpur


(Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Kuala Lumpur)
Buku- diterbitkan dalam dua edisi. Edisi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
2.
Majlis Raja-Raja: Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan Malaysia
Abdul Aziz Bari
2002
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
Buku
3.
Introduction to the Federal Constitution
Hickling, R.H (R.H Hickling)
1960
Goverment of Federation of Malaya Press, Kuala Lumpur
Buku
4.
The Constitution of Malaysia
Grovers, Harry, E. (H.E Grovers)
1964
Malaysia Publications Ltd, Singapura
Buku
5.
An Introduction to the Constitution of Malaysia
Mohamed Suffian Hashim (Tun)
1976
Goverment Printers, Kuala Lumpur
Buku- Edisi Kedua. Edisi Pertama diterbitkan pada tahun 1974.
6.
The Constitution of Malaysia-Its Development 1957-1977
Suffian, Lee & Trindade
1978
Oxford University Press, Kuala Lumpur
Buku- hasil suntingan makalah-makalah
7.
Cara Pemerintahan Tanah Melayu (1957-1963)
Abdullah Ayub, (Tan Sri, Dato')
1961
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
Buku- Edisi Kedua (1978) dalam ejaan bahasa Melayu yang baru
8.
Institusi Raja
Abdul Aziz Hussin
1992
Dian Darulnaim Sdn Bhd, Kota Bharu
Buku
9.
Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah
Abdul Aziz Bari
2001
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
Buku
10.
The Sultan and The Constitution
Muhammad Kamil Awang
1998
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
Buku
11.
Yang di-Pertuan Agong - The Appointment Process under the Constitution
Sinnadurai, V
1989
SCJ (Singapore Court Journal), Singapura
(Jilid 1 tahun 1989)
Makalah/artikel yang diterbitkan di dalam jurnal undang-undang; [1989] 1 SCJ 65