Visi

Menjadi organisasi penghubung yang berkesan di antara pentadbiran istana-istana negeri dengan kerajaan pusat dengan harmoni, berbudaya dan berhemah.